Flytta ihop, vad ska jag tänka på

FRÅGA
Jag funderar på att flytta ihop med min kille i hans hus. Vi har två barn var och inga tillsammans och kommer inte skaffa några. Vi tänker att jag kan betala en hyra till honom eller halva amorteringarna eller liknande. Jag förstår att jag inte kommer att ha rätt till huset om vi separerar och det vill jag inte heller ha. Men jag funderar över gemensamma investeringar i huset framöver, om vi renoverar eller bygger en altan. Är det något jag kan på något vis få halva värdet av ifall jag flyttar någon gång framöver? Eller ska vi se till att han betalar allt sånt som kommer vara kvar i huset?Vad kan man behöva tänka på och skriva avtal om innan man flyttar ihop under såna här omständigheter? En vän till mig var i samma situation och de gick till en advokat som rådde dem att skriva jättekrångliga avtal och testamenten och ha gemensamma försäkringar och så vidare. Det blev så krångligt att de gjorde aldrig något av det och nu bor de bara tillsammans utan avtal. Jag vill gärna skriva något avtal så att det blir rätt för både mig och min kille vid eventuell separation, men det känns riktigt överkurs att skriva testamenten och liknande i detta läge. Finns det någon minimi-nivå av samboavtal som man kan skriva, om alternativet är att inte skriva något alls?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är bra frågor du ställer. Jag börjar med frågan om miniminivån på avtal.

I ditt fall är samboavtal inte så viktigt eftersom huset precis som du påpekar inte ingår i det som delas enligt Sambolagen. Det har ju inte köpts för gemensamt bruk (3 § Sambolagen). Vill du ändå försäkra dig om att Sambolagen inte ska gälla kan ni skriva ett mycket enkelt avtal där det står att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla mellan er och skriva under.

Möjligen skulle din sambo kunna skriva ett enkelt testamente där det står att du får bo kvar en viss tid mot en viss hyra vid händelse av hans död. Testamenten ska vara påskrivna av två samtidigt närvarande vittnen som tittar på när sambon skriver under. Vittnena får inte vara släkt, sambo o s v.

Din andra fråga om hur ni ska tänka kring gemensamma ekonomiska frågor är intressant och har nyligen behandlats av Högsta Domstolen i rättsfallet NJA 2019 s. 23. Här framgår att utgångspunkten är att löpande utgifter av vardaglig karaktär kan man som huvudregel inte kräva en sambo på i efterhand om man separerar. Investeringar i den andre sambons egendom, som t ex bygget av en altan, är inte sådana löpande kostnader. Högsta Domstolen slår dock fast att sambon som gjort investeringen i den andre sambons egendom måste bevisa att den ville ha tillbaka de pengarna vid en separation. Sambon måste alltså bevisa att investeringen var ett lån till den andre sambon.

Bevisa lån gör man enklast genom att skriva ett skuldebrev där det framgår att din sambo lånar pengar av dig. Det behöver inte vara svårt. I ett skuldebrev bör framgå att det är ett skuldebrev, era namn, vem som är skyldig vem, summan och underskrift.

Sammanfattningsvis så skriv samboavtal, ett litet testamente enligt ovan och skuldebrev vid behov.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3019)
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

Alla besvarade frågor (96481)