Flytta ihop med ny partner under betänketid för skilsmässa

2016-09-22 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag ligger i skilsmässa med betänketid. Jag vill innan betänketidens slut flytta ihop med min nuvarande partner. Vad kan ev hända om min make begär bodelningen efter skilsmässan? Vi flyttade isär innan ansökan om skilsmässa gjordes, så själva boet är redan delat.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under betänketiden, innan lagakraftvunnen dom meddelats om att äktenskapet har upplösts, anses makarna fortfarande vara gifta, se 5 kap 6 § Äktenskapsbalken (ÄktB) (här).

I regel ska bodelning ske när ett äktenskap upplöses, se 9 kap 1 och 4 §§ ÄktB (här) och (här). Det finns dock en möjlighet att, på begäran av någon av makarna, förrätta bodelning redan när mål om äktenskapsskillnad pågår (under betänketiden), se 9 kap. 4 § 2 men. ÄktB (här).

Vid bodelning mellan makar ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna, dvs. all egendom som inte är enskild, se 10 kap. 1 § ÄktB (här). På vilka grunder egendom kan vara enskild anges i 7 kap. 2 § ÄktB (här).

Huvudregeln vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad är att egendomsförhållandena vid brytdagen (dagen då ansökan om äktenskapsskillnad gjordes) läggs till grund för den kommande bodelningen, se 9 kap. 2 § ÄktB (här). Detta innebär att den egendom som vardera make hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes ska ingå i bodelningen, medan egendom förvärvad efter att talan väckts inte ska ingå. De saker som du införskaffar under eller efter betänketiden kommer således inte riskera att bli föremål för en bodelning, utan endast de saker du hade vid brytdagen.

Det är dock värt att nämna att från dagen då talan om äktenskapsskillnad väckts till dess att bodelning sker föreligger bland annat en redovisningsplikt för förvaltningen av egendom. Redovisningsplikten innebär en skyldighet för respektive make att redovisa hur all egendom (inte endast giftorättsgods, utan all makarnas egendom) påverkats t.ex. genom köp eller försäljning. Om en make säljer egendom efter brytdagen och köper något nytt för dessa pengar, måste summan redovisas vid bodelningen eftersom maken innehaft pengarna vid brytdagen. Detta innebär att om du införskaffar någonting under betänketiden, för pengar som du innehaft vid brytdagen, måste summan redovisas vid bodelningen. Den fysiska egendomen som införskaffas under betänketiden ingår dock inte i bodelningen, men om du vid ansökan om skilsmässa hade t.ex. nettoegendom motsvarande 500 000 kronor ska detta belopp ingå i bodelningen.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2630)
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?

Alla besvarade frågor (84334)