Flytta egendom vid utmätning

FRÅGA
Kan jag skriva över mitt hus till någon om kronofogden är efter mig
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Absolut kan du skriva över ditt hus till någon annan genom ett gåvobrev som följer av 4 kap. jordabalken (JB).

För att ett gåvobrev ska anses giltigt krävs enligt 4 kap. 29 § JB att samma regler som vid köp efterföljs. Av 4 kap. 1 § JB framgår att gåvobrevet ska vara skriftligt, innehålla en överlåtelseförklaring samt ska den skrivas under av både dig och den som du vill ge huset till.

Dock finns det en stor risk att kronofogden kommer se ditt gåvobrev som ogiltigt då det kan ses som en skentransaktion och därmed ett försök att undanhålla egendom från utmätning. Att skentransaktioner inte är giltiga följer av avtalsrättsliga principer, och är till för att ingen ska kunna undandra egendom på falska grunder.

Sammanfattningsvis kan du alltså ge bort huset till någon annan men det är möjligt att kronofogden bedömer att det är en skentransaktion och gåvan därför inte är giltig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Oliver Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (378)
2019-05-17 Avhysning av inneboende
2019-05-12 Vems skyldighet är det att ta bort maskiner på samfällighetens mark?
2019-04-19 Vad kan jag göra när jag fått avslag på särskild handräckning hos Kronofogden?
2019-04-16 Hur driver jag in min förfallna fordran på ett företag?

Alla besvarade frågor (69223)