Flytta annans egendom från din tomt - Vanlig handräckning

FRÅGA
Vi har köpt en stuga, och de står en gammal husvagn på tomten, förra ägaren sade att han skulle ta bort den,men de händer ingetHur ska man göra ,husvagnen går inte att rulla.Vad Har vi för rättigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I denna situation råder jag dig till att ansöka om en s.k vanlig handräckning hos Kronofogden (KFM). Detta måste göras innan husvagnen kan flyttas. Reglerna om vanlig handräckning och hur förfarandet går till återfinns i lag om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Vid ett tillfälle hänvisas även till 33 kap. Rättegångsbalken (RB).

Vanlig handräckning

Vanlig handräckning innebär att du får fastställt att någon ska göra något (3 § 2 p. LBH). Det kan exempelvis innebära att en person ska flytta sin husvagn från din tomt. Ansökan görs skriftligen (9 § LBH), skrivs under av den sökande (19 § LBH) och i ansökan ska finnas yrkande och grunden för yrkandet (10 § LBH). En ansökan ska också innehålla uppgifter om parterna (18 § LBH och 33 kap. 1 § RB). Kostnaden för ansökan om vanlig handräckning är 300 kr, vilket jag råder dig att begära ersättning för i din ansökan (se 17 § LBH).

KFM kommer att skicka föreläggande om kravet till husvagnsägaren, som har två veckor på sig att svara (25 § LBH). Om husvagnsägaren vill invända mot kravet ska detta göras inom dessa två veckor (33 § LBH). I ett sådant scenario kommer KFM att höra av sig till dig och fråga om du vill att ärendet ska tas vidare till domstol (se 34 § LBH). KFM prövar inte ärendet i sig, varvid domstol vidare måste handlägga ärendet om det blir en tvist. Om husvagnsägaren inte bestrider kravet inom tvåveckorsfristen kommer KFM att snarast meddela utslag i enlighet med ansökningen (42 § LBH). KFM kommer då att kräva att husvagnsägaren flyttar på husvagnen.

Nedan länkas till KFM:s hemsida. Där finns ytterligare information om förfarandet, men även blanketter för ansökan om vanlig handräkning: https://www.kronofogden.se/Vanlighandrackning.html

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
1PHallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-15 17:43
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (414)
2019-10-13 Vilken information är jag skyldig att lämna till Kronofogdemyndigheten vid utmätning; löneutmätning?
2019-09-30 Finns det någon preskriptionstid för när man måste bestrida en faktura?
2019-09-29 Hur driver man in pengar som en köpare vägrar betala?
2019-09-29 Har man rätt att få tillbaka saker som man lämnat hos annan?

Alla besvarade frågor (73748)