Flera parkeringsböter för samma överträdelse

2016-02-07 i Parkeringsböter
FRÅGA
Är det lagligt att utfärda fler parkeringsböter än ett vid samma tillfälle vid felparkering?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till oss på Lawline.

Vid felparkering får parkeringsböter utfärdas. Eftersom ingen precisering i frågan har angivits kan din felparkering komma att regleras antingen av lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering här eller lagen om felparkeringsavgift här. Specifika omständigheter krävs för att avgöra vilken av dessa lagar som är aktuella i ditt fall. För att besvara din fråga är det dock irrelevant att fastställa vilken av dessa lagar som är tillämpliga eftersom de innehåller samma bestämmelser när det gäller flera parkeringsböter för samma fordon.

I enlighet med 5§ lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering och i enlighet med 5§ st.3 lagen om felparkeringsavgift får en ny parkeringsanmärkning/kontrollavgift tas ut för varje påbörjat kalenderdygn som överträdelsen pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en parkeringsanmärkning meddelats till dess att ny får meddelas. Viktigt att anmärka är också att högst fem parkeringsanmärkningar får meddelas för samma fordon och för samma överträdelse.

Hoppas att du fick svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar,

Malin Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (422)
2020-10-22 Hur överklagar jag parkeringsböter?
2020-10-19 Hur kan du gå vidare när du fått parkeringsböter?
2020-10-12 Kan jag överklaga parkeringsboten om jag betalt för fel bil?
2020-10-06 Kan man få parkeringsböter om man misstagit sig på registreringsnumret?

Alla besvarade frågor (85288)