Flera borgensmän - vem betalar vad?

2019-02-21 i Övrigt
FRÅGA
Min kompis "gick in" i ett AB som barndomsvännen drev. Min kompis satt i styrelsen men gick ur för ett år sedan. Han som bedriver företaget vill inte visa några papper på de pengar min kompis gick in med.Företaget är nu satt i konkurs. Företaget hade ett ex antal bilar där min vän är borgenär. På några bilar står han som "2e borgenär".Alltså på förelägganden står det:Lånetagare: företagetsnamnBorgenär: kompis som driver företagerBorgenär: min vänKonkursboendet kommer inte betala. "Kompisen" vill inte heller betala.Är min kompis skyldig att stå för hela summan när det båda är borgenärer?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om borgenärsförbindelser regleras i 10 kap. handelsbalken (HB), den hittar du här!

Lagtexten är gammal och därför svårläst vilket gör att det kan vara svårt att förstå hur regleringen kring borgenärsförbindelser ser ut. Inledningsvis vill jag bara reda ut lite ren terminologi. Du har skrivit att din vän är borgenär men utifrån hur du har formulerat din fråga tror jag att du i själva verket menar att han är en borgensman.

Borgenär = Fordringsägaren, dvs den som har fordran gentemot någon annan och som gäldenären (den som står i skuld) ska prestera till. Gäldenären i det här fallet är aktiebolaget.

Borgensman = Person som går i borgen för någon annans lån.

Proprieborgen

Det finns olika typer av borgensförbindelser, de två vanligaste formerna är enkel borgen och proprieborgen. Proprieborgen regleras i 10:9 HB och innebär att borgensmannen (dvs din kompis i det här fallet) åtagit sig att svara för en annans skuld såsom för sin egen. Borgenären har vid proprieborgen rätt att vända sig direkt mot borgensmannen och behöver därför inte först kräva betalt av huvudgäldenären.

Enkel borgen

Enkel borgen regleras i 10:8 HB och innebär att borgensmannen ansvarar subsidiärt. Att borgensmannen ansvarar subsidiärt innebär borgenären först måste kräva betalt av gäldenären innan han kan rikta krav mot borgensmannen. Det måste alltså stå klart att gäldenären inte kan betala föra några anspråk kan göras gentemot borgensmannen.

När det finns flera borgensmän, vad gäller då?

Finns det flera borgensmän så är ansvaret för skulden solidariskt enligt 10:11 HB. Det innebär att kravet på betalning kan riktas direkt mot en av borgensmännen och den som har betalat får sedan utöva sin regressrätt gentemot övriga borgensmän eller gäldenären. Regressrätten är en vedertagen rättsgrundsats som innebär att när två personer har åtagit sig borgen för samma skuld och en av dem har betalat mer än vad han/hon ska göra enligt rättsförhållandet mellan borgensmännen kan denne kräva att den andre borgensmannen ska betala sin andel till honom/henne.

Vilken typ av borgen handlar det om i det här fallet?

Den absolut vanligaste formen av borgen är proprieborgen och jag har mycket svårt att tro att en borgenär skulle acceptera en enkel borgen. Proprieborgen är nämligen betydligt smidigare för borgenären av den anledningen att han kan gå direkt till borgensmannen istället för att gå via gäldenären. Därav är min bedömning att det troligtvis handlar om en proprieborgen. Din kompis har med andra ord gått i borgen såsom om skulden vore hans egen och kommer att bli betalningsskyldig förutsatt att bolaget inte kan betala av sina skulder. Som nämnts ovan kan han sedan utöva sin regressrätt gentemot gäldenären och den andra borgensmannen.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97694)