Finns regeln om beräkning av dubbel anställningstid vid övertalighet/turordningslista kvar?

FRÅGA
Finns regeln om beräkning av dubbel anställningstid vid övertalighet/turordningslista kvar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Lagen om anställningsskydd (LAS) finns bestämmelser om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller både för arbetstagare och arbetsgivare i samband med anställningens upphörande.

Regel om dubbel anställningstid vid övertalighet finns inte längre kvar i lagen, som tidigare fanns i 3 § LAS.

Bestämmelsen om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist finns i 22 § LAS. Lagens huvudregel, innebär att det bestäms en turordning mellan arbetstagare, där den arbetstagare som har längre anställningstid ges företräde till fortsatt anställning framför arbetstagare med kortare anställningstid. Turordningen gäller inom turordningskretsen, och det är arbetsgivaren som fritt bestämmer vilka eller vilken krets som berörs av uppsägningen. Bestämmelsen i 22 § är dock semidispositiv, (se 2 § 3 stycket LAS) vilket innebär att det kan finnas avvikande bestämmelser i gällande kollektivavtal, där andra kriterier för turordning kan bestämmas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1445)
2020-02-28 Ej saklig grund för uppsägning
2020-02-28 Uppsägningstid vid provanställning?
2020-02-28 Grund för uppsägning
2020-02-28 Turordningsreglerna vid uppsägning av visstidsanställd

Alla besvarade frågor (77528)