FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/09/2021

Finns jag med i misstanke- och belastningsregistret efter frikännande dom?

Hej. För ett år sedan blev jag åtalad för grov misshandel och va skäligen misstänkt men blev frikänd då det var i nödvärn, jag var 17 när detta hände men 18 när domen kom. Innebär det att jag står med i misstanke registret och belastningsregistret, och i sådanafall hur länge då? Har försökt läsa mig till svaret hos polisen men tycker formuleringarna är lite krångliga. Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar om du finns med i misstanke- eller i belastningsregistret och i så fall hur länge du kommer att finnas med där. Jag kommer först att redogöra för vad som gäller i fråga om misstankeregister och sedan vad som gäller i fråga om belastningsregister.

Misstankeregister

Misstankeregistret innehåller uppgifter om personer som är skäligen misstänkta för bland annat brott mot brottsbalken, vilket innefattar grov misshandel. För att man ska kunna hamna i misstankeregistret måste man ha fyllt 15 år. (3 § lagen om misstankeregister). Uppgifterna i misstankeregistret gallras när skuldfrågan är avgjord. (13 § lagen om misstankeregister) Om du åtalas och frågan prövas av domstol anses skuldfrågan vara avgjord när domen har vunnit laga kraft. Att en dom har vunnit laga kraft innebär att överklagandefristen har löpt ut utan att någon av parterna har överklagat. Hur lång denna överklagandefrist är beror på vilken instans det är som meddelade domen. För tingsrätten gäller tre veckor från det att domen meddelades, för hovrätten fyra veckor medan för högsta domstolen gäller inte någon överklagandefrist alls eftersom dess domar inte är överklagbara. (se 50 kap. 1 § respektive 55 kap. 1 § rättegångsbalken)

I ditt fall innebär detta att du troligen var med i misstankeregistret under tiden som förundersökningen och rättsprocessen pågick. Om domen har vunnit laga kraft, det vill säga om överklagandefristen för domen har löpt ut utan att någon har överklagat den, är du inte längre med i registret.

Belastningsregister

Belastningsregistret innehåller uppgifter om personer som bland annat genom dom, beslut eller strafföreläggande har ålagts påföljd för brott. (3 § lagen om belastningsregister) Det räcker alltså inte att du har åtalats för ett brott för att du ska hamna i belastningsregistret. För detta krävs, om frågan prövas av domstol, att du även fälls för brottet. Eftersom du frikändes i domstol ska du inte finnas med i belastningsregistret. Hur länge uppgifter ligger kvar i belastningsregistret beror framförallt på vilken påföljd som man har fått, men eftersom du inte ska finnas med i registret blir inte detta aktuellt i ditt fall.

Sammanfattning

Du var troligen med i misstankeregistret under tiden som förundersökningen och rättsprocessen pågick men det är du inte längre om domen har vunnit laga kraft. Eftersom du frikändes ska du inte förekomma i belastningsregistret.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman SzuterRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”