FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/01/2020

Finns jag med i belastningsregistret för brott begått år 2010?

Hej! Har 2 frågor blev fälld 2010 det blev böter och villkorligt sen fick jag indragen vapenlicens 2018 för lob men det var ingen rättegång utan lämna själv in vapnet.

Frågan finns jag med i belastningsregistret?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om belastningsregister och gallring

Om du finns med i belastningsregistret eller ej beror på om dina straff blivit gallrade ännu. Gallring innebär att en uppgift tas bort från belastningsregistret efter en viss tid.

Att din vapenlicens blivit indragen står över huvud taget inte med i belastningsregistret, så där lär det inte vara några problem. Inte heller ett omhändertagande enligt LOB registreras.

Gällande din böter och villkorlig dom så antar jag att det är kombinerat straff för samma brott. Böter försvinner vanligtvis från belastningsregistret efter 5 år, men villkorlig dom finns kvar i 10 år efter att du blev dömd (17 § lag om belastningsregister). Ett undantag till detta är om du var under 18 år vid tidpunkten för själva brottet. I så fall finns uppgiften endast kvar i 5 år. Var du över 18 när brottet begicks så spelar det inte någon roll att böter har kortare gallringstid än villkorlig dom, och brottet kommer stå kvar i registret i 10 år.

Om du vill läsa mer om gallring av olika straff finns det tydlig information om detta på polisens hemsida.

Finns du med i belastningsregistret?

Om du var under 18 när du begick brottet står du inte med i belastningsregistret. Om du var över 18 står du kvar i belastningsregistret, men det kommer att gallras i år när det datum du fick domen för 10 år sedan passerat. Då kommer du inte längre att stå med i belastningsregistret.

Jag är inte riktigt säker på vad du menar med att du har två frågor, men om du känner att något blev obesvarad är du välkommen att skriva till oss igen!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo