FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis14/07/2020

Finns jag kvar i något av polisens register?

För ca. 35 år sedan blev jag dömd för förskingring till villkorlig dom och böter. Efter det finns inget på mej.

Finns jag i något av polisen register?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka register kan du förekomma i och hur länge stannar uppgifterna där?

Polisen för en rad olika register i syfte att kunna förebygga, förhindra och utreda brott. De olika registerna kan du bland annat läsa om på polisens hemsida. Det är svårt för mig att säga vilka register du förekommer i, men utifrån vad du uppgivit i din fråga kan följande bli aktuella:

Belastningsregistret: Här registreras man när man har blivit lagförd för ett brott, alltså mottagit strafföreläggande, fått åtalsunderlåtelse eller ordningsbot, samt vid fällande dom. Om du har blivit dömd till villkorlig dom med böter försvinner denna uppgift efter tio år om inga nya brott begåtts (17§ första stycket, fjärde punkten, lag om belastningsregister; 18§ lag om belastningsregister).

Misstankeregistret: Här registreras man om man är skäligen misstänkt för ett brott. En sådan misstanke ska tas bort bland annat om förundersökningen lagts ned (13§ lag om misstankeregister). Man kan förekomma i misstankeregistret utan att man själv vet om det.

Register över DNA-profiler från misstänkta och dömda, samt register över fingeravtryck och signalementsuppgifter: både dessa register regleras genom polisdatalagen. Man kan läsa mer om DNA-registret på hemsidan för nationellt forensiskt centrum. Polisdatalagen ska bland annat hjälpa polisen i sin brottsbekämpande verksamhet (1 kap. 1§ polisdatalagen). Utgångspunkten är att dessa typer av personuppgifter inte får sparas längre än nödvändigt (2 kap. 12§ första stycket, polisdatalagen). Vad gäller uppgifter i DNA-registret, ska dessa i huvudregel tas bort senast när uppgifterna om den registrerade, tas bort i belastningsregistret (4 kap. 7§ första stycket polisdatalagen). Uppgifter i spårregistret (register över spår när gärningsmannen är okänd) gallras vanligtvis efter 30 år (4 kap. 7§ andra stycket polisdatalagen). Vad gäller uppgifter i fingeravtrycks- och signalementsregistret, ska dessa som huvudregel tas bort senast tre månader efter att uppgifterna tagits bort ur misstankeregistret (4 kap. 14§ polisdatalagen).

Svar på din fråga

Det är som sagt svårt för mig att uttala mig om vilka register du förekommer i hos polisen, och av utredningsskäl kan nog polisen inte heller ge dig något direkt svar på detta vad avser bland annat misstankeregistret. Men om du enbart lagförts för förskingring för 35 år sedan, kan jag med ganska god säkerhet säga att den uppgiften inte längre finns i ditt belastningsregister. Inte heller lär du då förekomma i DNA-registret. Om du inte heller varit misstänkt för något, eller denna misstanke lagts ned, borde du inte heller förekomma i vare sig misstankeregistret eller fingeravtrycks- och signalementsregistret. Men återigen, det är inget jag kan säga med någon säkerhet.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”