Finns en rätt att slippa se religiösa uttryck?

2019-04-06 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
"Rätten att slippa religiösa uttryck" Gäller inte det barn? Jag tänker på de barn, i skolan, på förskolan, som inte har det men måste ha barn och vuxna omkring sig med slöja/hijab? Personalen som inte har hijab/slöja, har de rätt att slippa? Det är ju deras arbetsplats. Har föräldrar rätt att slippa det på personal i sitt barns klass/fritids?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förstår det som att du undrar huruvida religionsfriheten innebär att ingen religion får uttryckas på offentliga platser för att respektera icke troende.

Aktuella regler finns i regeringsformen och diskrimineringslagen.

Religions- och yttrandefrihet, bland annat möjligheten att uttrycka sig genom religiös klädsel, är grundläggande friheter i Sverige (2 kap. 1 § punkt ett och punkt fem RF). Sveriges befolkning har dessa rättigheter mot den svenska staten, men inte mot en annan invånare. Staten har genom annan lagstiftning sett till att en invånares rättigheter även är skyddade från kränkningar av andra invånare. Den lag som är mest relevant i din fråga är diskrimineringslagen, som anger att arbetsgivare inte får diskriminera anställda baserat på bland annat religion (1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § punkt ett DiskL).

Ett krav från staten att personer inte ska få bära hijab eller annan religiös klädsel offentligt skulle vara en rättighetsinskränkning. Ibland är det okej att inskränka vissa rättigheter, men religionsfriheten är inte inskränkbar (2 kap. 20 § RF).

Om någon annan än staten, exempelvis ett företag, vill inskränka religionsfriheten finns det lite större utrymme. Att ställa upp ett kriterium på att ingen religion får uttryckas på skolor eller fritids skulle innebära inga hijabs, men inte heller luciatåg eller påskfiranden. För att kriteriet inte ska ses som en form av indirekt diskriminering, behöver kriteriet ha ett berättigat syfte och åtgärderna vara ett lämpligt och nödvändigt sätt att nå det syftet (1 kap. 4 § punkt två DiskL). Syftet i din fråga är att icke troende ska slippa religiösa uttryck, men jag har svårt att se att de krav som ställs upp skulle vara lämpliga eller nödvändiga för att nå det syftet eftersom religionsfriheten i Sverige är så pass skyddsvärd.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (989)
2019-08-20 Förbud mot rökning på bostadsrättsföreningens innergård?
2019-08-16 Får vi renovera uterum som vi inte har bygglov till?
2019-08-15 Kan man slå ihop två efternamn?
2019-08-01 Vad ska jag göra om jag fått avslag på IÖV?

Alla besvarade frågor (72169)