Finns en preskriptionsregel för skuldebrev?

2017-10-16 i Preskription
FRÅGA
Hej, för 12 år sen skrev min son på ett skuldbrev på 10000 kr till sin faster, och även ett skuldbrev till sin farmor på 90000 kr. detta i samband med att farfaravled och en fastighet skrevs över på min son. Farmor och faster har inte nämntngt om dessa skulder sen dess. Det var bara en formalitet sas det då. Men nu när farmor avlidit visar det sig att faster vill ha pengarna. Är det riktigt eller gäller ngn preskriptionsregel ????????
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ingenting annat är bestämt så gäller preskriptionslagen för skuldebrevet. (1 § preskriptionslagen)

Skuldebrevet har preskriberats

En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts innan dess. (2 § preskriptionslagen) Du berättade i din fråga att varken din sons farmor eller faster har nämnt skulderna sedan skuldebreven skrevs för 12 år sedan. Det betyder att preskriptionen inte har avbrutits och hans faster inte har rätt att kräva pengarna då det har gått mer än 10 år sedan skuldebrevet skrevs.

Vad som avbryter preskription

Preskription avbryts genom att

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,

2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Lag (2006:698). (5 § preskriptionslagen)

Det är alltså bara om din son, hans farmor eller faster har agerat enligt någon av punkterna ovanför inom 10 år från att skuldebreven skrevs som preskriptionen har avbrutits. Om preskriptionen har avbrutits så har din faster rätt att kräva pengarna av din son i 10 år från dagen då preskriptionen avbröts. (6 § preskriptionslagen)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Annelie Burström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (603)
2021-09-28 När preskriberas fordringar mot företag och konsumenter?
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?
2021-08-29 När preskriberas ett borgensåtagande?

Alla besvarade frågor (95951)