Finns efterarvingar?

min mamma har tre systrar, jag är enda barn och syskonbarn. Min ena moster är änka mannen dog i början av 90 talet. Han var adopterad och jag känner inte till om det finns någon släkt efter honom. Jag har sökt på hans efternamn, men det är bara min moster som kommer upp. Hon har ingen kontakt med dem. Kommer man att söka efter dem och i så fall hur.

Lawline svarar

Hej!

När din mosters man gick bort så ärvde hon sin man, såvida han inte hade särkullbarn, 3:1 ärvdabalken (ÄB). Om hennes man har arvingar ur andra arvsklassen, dvs föräldrar, syskon, syskonbarn osv (2:2 ÄB) så har de rätt till efterarv när din moster går bort. De ska således få en andel av den kvarlåtenskap som din moster efterlämnar. Det är adoptivsläktingarna som är arvingar, inte de biologiska släktingarna.

När mannen gick bort ska en bouppteckning ha upprättats. I bouppteckningen ska både dödsbodelägare och efterarvingar antecknas, 20:3 ÄB. Det innebär att om din mosters man haft några efterarvingar så ska de ha antecknats i bouppteckningen. Bouppteckningen registrerades då på tingsrätt, och finns sparad i landsarkiv.

När din moster går bort ska en bouppteckning upprättas efter henne. Om det finns efterarvingar efter hennes man måste de, eller deras eventuella bröstarvingar om de skulle avlidit, kallas till bouppteckningsförrättningen efter din moster och antecknas i bouppteckningen. Den som upprättar bouppteckningen bör därför beställa mannens bouppteckning, och kontrollera om samtliga de som antecknats i bouppteckningen fortfarande är i livet, och om de inte är det undersöka om det finns några barn till dem. Sedan ska de kallas till förrättningen. 

Bouppteckningen ska sedan registreras hos Skatteverket, 20:8 ÄB. Skatteverket kommer då, eftersom att din moster varit gift, kontrollera bouppteckningen efter hennes man. Om efterarvingarna inte antecknats i bouppteckningen och kallats till förrättningen så kommer inte bouppteckningen regsitreras.

Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000