Finns det undantag från turordningsreglerna i LAS?

FRÅGA
Hej jag undrar om det är möjligt att göra undantag från turordningsreglerna i LAS, exempelvis om man anser att någon anställd är mer kvalificerad än en annan anställd men den personen har arbetat kortare tid.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Turordningsreglerna som ska beaktas vid uppsägning på grund av arbetsbrist regleras i 22 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Av bestämmelsen följer att "sist in, först ut" ska gälla, dvs. att den som har arbetat längst på arbetsplatsen ska ha företräde. Om två arbetstagare har arbetat på arbetsplatsen lika länge ska den som är äldst ha företräde.

Det finns dock ett undantag från denna bestämmelse som gäller för företag som har högst tio anställda. Undantaget stadgar att arbetsgivaren i sådana fall får undanta två arbetstagare från turordningsreglerna. Detta om arbetstagarna enligt arbetsgivarens bedömning har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

Det finns även en annan möjlighet till undantag från turordningsreglerna. Detta i form av en avtalsturlista som ska gälla enligt kollektivavtal. Arbetsgivaren och fackförbundet upprättar tillsammans avtalsturlistan och bestämmer hur turordningen ska se ut vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Avtalsturlistor får inte vara diskrimerande eller strida mot god sed. Utöver detta kan de utformas på vilket sätt som helst i princip. De baseras exempelvis ofta på arbetstagarnas kompetens.

Det finns alltså undantag från turordningsreglerna som är tillämpliga om företaget har högst tio anställda eller om företaget har upprättat en avtalsturlista tillsammans med ett fackförbund.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vanessa Hannah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1776)
2021-05-14 Uppsägning tidsbegränad anställning
2021-05-14 Har jag rätt till uppsägningslön när jag blivit uppsagd från timanställning?
2021-05-13 Kan jag säga upp mig innan mitt vikariat har gått ut?
2021-05-13 Kan jag säga upp ett tidsbegränsat anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (92257)