Finns det undantag från turordningsreglerna i LAS?

FRÅGA
Hej! Jag blev uppsagd pga. arbetsbrist i och med att rådande pandemi gjort att arbetsuppgifterna har minskat avsevärt. Jag blev dock uppsagd trots att jag arbetat längre än en av de som fick stanna kvar på arbetsplatsen. Är detta okej enligt lag, jag har för mig att man enligt LAS säger att det är "först in, sist ut" som gäller.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Turordningsreglerna som ska beaktas vid uppsägning på grund av arbetsbrist regleras i 22 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Av bestämmelsen följer att "sist in, först ut" gäller, dvs. att den som har arbetat på arbetsplatsen längst ska ha företräde. Om två arbetstagare har arbetat på arbetsplatsen lika länge har den som är äldst företräde.

Det finns dock ett undantag från denna bestämmelse som gäller för företag som har högst 10 anställda. Undantaget stadgar att arbetsgivaren i sådana fall får undanta två arbetstagare från turordningsreglerna. Detta om arbetstagarna enligt arbetsgivarens bedömning har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

Det finns även en annan möjlighet till undantag från turordningsreglerna. Detta i form av en avtalsturlista som ska gälla enligt kollektivavtal. Arbetsgivaren och fackförbundet upprättar tillsammans avtalsturlistan och bestämmer hur turordningen ska se ut vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Avtalsturlistor får inte vara diskriminerande eller strida mot god sed. Utöver detta kan de utformas på vilket sätt som helst i princip. De baseras exempelvis ofta på arbetstagarnas kompetens.

Av din fråga framgår inte hur många arbetstagare som finns på arbetsplatsen eller om det föreligger någon särskild avtalsturlista på grund av kollektivavtal. Om det är så att det inte finns någon avtalsturlista och antalet anställda överstiger 10, har arbetsgivaren brutit mot LAS genom att inte beakta turordningsreglerna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vanessa Hannah
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?