Finns det undantag från principen om condictio indebiti?

Hej!

Jag arbetar som sjuksköterska och har varit medlem i lansstingets idrottsförening i många år. Från dem har jag fått återbetalningar av visst belopp vid diverse lopp (tex vasaloppet) samt vid köp av årskort på gym osv.

Idag har jag fått ett mail där de vill ha tillbaka 18000 kr då de "felaktigt"har satt in 200 kr i mån på min lön från år 2012-2019.

Jag har inte varit medveten om att detta varit en felaktig utbetalning utan har trott att det varit en återbetalning för att jag köpt medlemskort på gym.

Har de verkligen rätt att kräva tillbaka detta belopp som jag trott att jag haft rätt till.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är det juridiska problemet?

Jag tolkar din fråga som att du har mottagit pengar som egentligen inte skulle ha kommit dig tillhanda. Denna typ av situation regleras inte specifikt av någon svensk lag. Däremot finns det en princip som kallas condictio indebiti,som är huvudregeln vid denna typ av frågor, och innebär att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag från denna huvudregel.

Vad innebär condictio indebiti?

Condictio indebiti är en princip som innebär att en felaktig betalning ska återbetalas. Det innebär att om du får en betalning som är felaktig så säger principen att du ska betala tillbaka pengarna till avsändaren, i detta fall din arbetsgivare.

Vilka är undantagen från principen?

I praxis har det gjorts vissa undantag från den ovannämnda principen. Vid en bedömning av om undantag föreligger ska en helhetsbedömning göras. Följande är exempel på undantag som har tagits fram genom praxis:

God tro. Detta innebär att du som mottagare av den felaktiga utbetalningen måste har varit omedveten om att betalningen varit felaktig.

Mottagaren måste ha inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att pengarna i princip ska ha förbrukats.

Partsförhållandet, det vill säga vem som är mottagaren och vem som är avsändaren samt vilken typ av relation som föreligger mellan parterna.

Passivitet från parterna.

Vad innebär detta för dig?

Huvudregeln är att du är återbetalningsskyldig. Däremot finns det omständigheter som talar för att undantag kan föreligga i ditt fall. Undantag från denna princip tillämpas däremot i regel mycket restriktivt. Sammanfattningsvis har arbetsgivare rätt att kräva dig på denna summa. Däremot finns det ett visst utrymme för argumentation. I det fall att detta utvecklas till en tvist är det du som har att bevisa att undantag föreligger och att du därmed inte skulle vara återbetalningsskyldig.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”