Finns det några nackdelar med att vara medlåntagare för en bostadsrätt som jag inte äger?

Hej! Vilken fördel är det att som medlåntagare till ett bolån även stå som ägare till en del av bostadsrätten jämfört med att inte stå som ägare? Finns det nackdelar? Kan man skriva in i bolånet att man är medlåntagare bara för viss tid? Vad händer om jag inte längre vill vara medlåntagare? Hur tar jag mig ur det hela? Vilka skatteeffekter kan det få att vara medlåntagare?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska komplettera eller förtydliga svaret är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Det finns som jag ser det, rent ekonomiskt, bara nackdelar med att stå med på ett lån avseende en bostadsrätt man inte helt eller delvis äger. I värsta fall kan det leda till att man måste betala för hela lånet samtidigt som man inte har någon som helst rätt till det värde som finns i bostadsrätten. Att denna modell ändå frekvent förekommer beror förstås på att exempelvis föräldrar ofta ställer upp som medlåntagare när deras barn köper en första bostad. I de allra flesta fall avlöper det helt utan dramatik men man ska vara medveten om att alltjämt finns vissa risker förknippat med ett sådant arrangemang.

Vad gäller möjligheten att tidsbegränsa ett medlåntagarskap tror jag inte det går. Bankernas främsta intresse är att ha så bra säkerheter för sina krediter som möjligt och de lär inte gå med på att "släppa" en medlåntagare innan den andra låntagaren är tillräckligt kreditvärdig för att stå på lånet själv. Ett vanligt exempel på det är när en student tagit examen och fått en heltidsanställning. Då behöver sannolikt en förälder som är medlåntagare inte vara det längre. Med andra ord finns det inget sätt att "ta sig ur" ett medlåntagarskap. Det är helt enkelt banken som bestämmer när man förpliktelsen kan upphöra.

Avslutningsvis medför medlåntagarskap inte några skatteeffekter, förutom att du får rätt att göra avdrag på skatten (vilket ju är positivt). Står du som medlåntagare till hela lånet har du rätt att dra av 30 procent av räntekostnaderna på 50 procent av lånet (d.v.s. din andel om ni är två låntagare totalt).

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”