Finns det några nackdelar med att vara medlåntagare för en bostadsrätt som jag inte äger?

2017-10-13 i Skuld
FRÅGA
Hej! Vilken fördel är det att som medlåntagare till ett bolån även stå som ägare till en del av bostadsrätten jämfört med att inte stå som ägare? Finns det nackdelar? Kan man skriva in i bolånet att man är medlåntagare bara för viss tid? Vad händer om jag inte längre vill vara medlåntagare? Hur tar jag mig ur det hela? Vilka skatteeffekter kan det få att vara medlåntagare?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska komplettera eller förtydliga svaret är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Det finns som jag ser det, rent ekonomiskt, bara nackdelar med att stå med på ett lån avseende en bostadsrätt man inte helt eller delvis äger. I värsta fall kan det leda till att man måste betala för hela lånet samtidigt som man inte har någon som helst rätt till det värde som finns i bostadsrätten. Att denna modell ändå frekvent förekommer beror förstås på att exempelvis föräldrar ofta ställer upp som medlåntagare när deras barn köper en första bostad. I de allra flesta fall avlöper det helt utan dramatik men man ska vara medveten om att alltjämt finns vissa risker förknippat med ett sådant arrangemang.

Vad gäller möjligheten att tidsbegränsa ett medlåntagarskap tror jag inte det går. Bankernas främsta intresse är att ha så bra säkerheter för sina krediter som möjligt och de lär inte gå med på att "släppa" en medlåntagare innan den andra låntagaren är tillräckligt kreditvärdig för att stå på lånet själv. Ett vanligt exempel på det är när en student tagit examen och fått en heltidsanställning. Då behöver sannolikt en förälder som är medlåntagare inte vara det längre. Med andra ord finns det inget sätt att "ta sig ur" ett medlåntagarskap. Det är helt enkelt banken som bestämmer när man förpliktelsen kan upphöra.

Avslutningsvis medför medlåntagarskap inte några skatteeffekter, förutom att du får rätt att göra avdrag på skatten (vilket ju är positivt). Står du som medlåntagare till hela lånet har du rätt att dra av 30 procent av räntekostnaderna på 50 procent av lånet (d.v.s. din andel om ni är två låntagare totalt).

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (512)
2021-08-31 Kan man skriva ett juridiskt bindande dokument där det står tydligt att någon ska betala mig pengar varje månad?
2021-08-26 Kan jag behöva betala en annans skuld?
2021-08-17 När blir en skuld till?
2021-08-04 Vad händer med det gemensamma lånet när min make avlider?

Alla besvarade frågor (95783)