Finns det några hinder för att testamentera bort ärvda tillgångar till sambo?

2019-03-31 i Arvsordning
FRÅGA
En person A har två barn B1 och B2. Dessa ärver 50% var av 800 tkr då A dör.Långt senare dör B1. B1 saknar bröstarvingar men testamenterar sin egendom på 1,4 mkr till sin sambo S. Har S rätt att ärva alla de 400 tkr som kom från A?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Fri förfoganderätt eller full äganderätt och vad innebär det?
Man brukar skilja mellan att ärva med något som kallas för "fri förfoganderätt" och något som brukar benämnas "full äganderätt". "Fri förfoganderätt" ger arvingen rätt att spendera kvarlåtenskapen som denne vill under sin livstid men att hänsyn fortfarande måste tas till vissa andra "efterarvingar" som alltså på något sätt har givits rätt till arvet när den förstnämnda arvingen sedan avlider. Det är då inte tillåtet att testamentera bort arvet till någon annan eftersom hänsyn måste tas till efterarvingarna. En typsituation för "fri förfoganderätt" är när makar ärver varandra och den först avlidna makens bröstarvingar, dvs. barn, har rätt till efterarv när den efterlevande maken dör (3 kap. 2 § ÄB). Ärvs något med "full äganderätt" däremot så finns inga motsvarande begränsningar och det är alltså helt tillåtet att testamentera den ärvda egendomen vidare.

Vad gäller specifikt i det här fallet?
Eftersom det verkar vara fråga om ett "vanligt" arv som har skett efter den legala arvsordningen (2 kap. 1 § ÄB) så ärvdes A:s egendom med full äganderätt. Det innebär att det inte finns några begränsningar i vad B1 har haft rätt att göra med sitt arv och hen har alltså haft rätt att testamentera det i sin helhet till S.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1199)
2019-07-16 Påverkas arvet när barnlös farbror ger gåva till brorsbarn?
2019-07-16 Vad händer med dödsbodelägares kvarlåtenskap?
2019-07-13 Ärver min avlidna fars fru eller jag och mina syskon min farmor?
2019-07-10 Vilka har arvsrätt om man inte har barn eller make?

Alla besvarade frågor (71113)