Finns det några formkrav för äktenskapsförord?

FRÅGA
Hej! Vi en eventuell skilsmässa "duger" det då att man skrivit vilka ägodelar som tillfaller vem och båda skrivit under på vanligt papper eller det måste vara ett särskilt äktenskapsförord för att det ska vara juridiskt bindande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller om det finns några formkrav som måste vara uppfyllda för att ett äktenskapsförord ska vara juridiskt bindande. Lagbestämmelserna om äktenskapsförord finns främst i äktenskapsbalken (ÄktB) varför mitt svar kommer utgå från den regleringen.

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar om att viss egendom ska vara enskild. Att egendom är enskild innebär att den undantas vid en framtida eventuell bodelning. Det finns formkrav för att ett äktenskapsförord ska vara juridiskt bindande. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, underskrivet av makarna samt registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Läs mer här om vilken information som äktenskapsförordet måste innehålla.

Som huvudregel råder det avtalsfrihet och ni kan alltså föreskriva att all eller viss egendom ska vara enskild egendom. Ni kan även avtala att t.ex. egendom införskaffad innan äktenskapet ska vara enskild egendom. Det är viktigt att äktenskapsförordet är tydligt och klart identifierar vilken egendom som avses. Upplysningsvis kan dock nämnas att det finns typtvång för äktenskapsförord – d.v.s. att vissa avtalsvillkor inte är tillåtna. Avtalsvillkor som inte är tillåtna är t.ex. att egendom ska vara enskild egendom vid bodelning pga. skilsmässa men giftorättsgods om bodelning pga. ena makens död (giftorättsgods är sådan egendom som ingår i bodelningen). Ett äktenskapsförord får inte heller vara begränsat tidsmässigt t.ex. att det krävs att ni ska vara gifta ett visst antal år för att egendomen ska bli giftorättsgods. Det är vidare inte giltigt att föreskriva att alla aktier/tillgångar på bankkonto ska vara enskild egendom.

Sammanfattningsvis kan man säga att äktenskapsförordet inte får leda till osäkerhetsmoment. Finns det ett villkor i äktenskapsförordet som strider mot typtvånget är just det villkoret inte giltigt men resterande del av äktenskapsförordet kan fortsatt vara giltigt.

För att ändra ett äktenskapsförord krävs att ni omregistrerar ett äktenskapsförord hos Skatteverket. Det räcker alltså inte att enbart förstöra äktenskapsförordet eller ändra i det skriftligen.

Sammanfattning
Det finns alltså formkrav för att ett äktenskapsförord ska vara juridiskt bindande. Det måste vara skriftligt, underskrivet och registreras. Om ni behöver hjälp att upprätta ett äktenskapsförord råder jag er att vända er till Lawlines jurister.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (888)
2019-03-21 Vid giftemål äger fortsatt makarna sin egen egendom
2019-03-17 Vad har man rätt att få av sin före detta make efter äktenskapsskillnad?
2019-03-16 Dold samäganderätt till makes bil
2019-03-16 Finns vårt äktenskapsförord registrerat någonstans och kan vi avregistrera detta?

Alla besvarade frågor (66937)