Finns det något "kryphål" i lagen som gör att tillstånd ges för både alkohol och rökning på samma område?

2019-05-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej. Vi bedriver en musikfestival med ca 5500-6000 besökare varje dag och börjar få till ett såkallat "öppet alkoholtillstånd". Vi känner att vår organisation skulle klara av detta gällande alkoholen men nu när tobakslagen träder i kraft 1/7 så känns det som det kommer att försvåra för oss. Som ja förstår så kommer hela vårt festivalområde klassas som uteservering och då får ingen röka där. Vid kontroll och någon röker kan vi få problem med tillstånd kommande år. Frågan är då. Finns det något "kryphål" för oss i lagen som gör att vi får tillstånd för både alkohol och rökning på samma område?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Jag förstår att tobakslagen kommer påverka er i en högre grad när rökförbudet på allmänna platser införs 1:a juli. Det lagliga sättet att få röka på allmänna platser är om det inrättas ett ''rökrum'' enligt 7 § tobakslagen. I detta rökrum får endast rökning ske, vilket innebär att man inte får ta med sig t.ex. alkohol in i det rummet och ingen servering kommer heller att ske inne i området, enligt 6 § 2 st tobakslagen. Det är inte tillåtet att inrätta rökrum i t.ex. en foajé eller en passage. Rökrummens yta bör därtill inte överstiga 25 % av den del av serveringsställets yta till vilken gästerna har tillträde. Rökrummen får dock inte heller vara för små. I 6 a § tobakslagen och 4 § tobaksförordningen anges att rökrummet ska vara ventilerande på ett sätt så att röken inte sprids till resten av serveringsytan.

Så för att svara på din fråga så finns inget lagligt tillvägagångssätt för er att ha tillstånd för alkohol och rökning på ett och samma område. Vill ni att rökning ska få ske rekommenderas att ni inrättar ett rökrum, men där får somsagt ingen alkohol tas med in.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Tveka inte att ställa fler frågor!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1076)
2020-02-28 Vad kan man göra om någon folkbokfört sig på min adress?
2020-02-28 Skäl för särskild permission
2020-02-28 Kan rökning tillåtas i en bar som används av ett slutet sällskap?
2020-02-27 Kan man genomföra grundläggande militär utbildning om man har dömts för brott?

Alla besvarade frågor (77530)