Finns det något förbud mot knivar som inte ser ut som knivar?

2019-05-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej. Finns det något förbud mot knivar som är gjorda för att inte efterlikna en kniv men som sedan kan fällas ut till en kniv? Ett exempel är ett kort, lika stort som ett bankort som man kan fälla ihop till en kniv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om förbud knivar på allmän plats finns i knivlagen

Regler om knivar och andra liknande farliga föremål finns i lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål ("Knivlagen"). Lagen handlar alltså inte bara om knivar utan också om andra farliga föremål som kan skada personer och saker, till exempel knogjärn och bollträn (se rättsfallet NJA 2011 s. 556).

Knivförbudet gäller på allmän plats, i skolor eller i fordon på allmän plats (Knivlagen 1§ första stycket). Förbudet mot knivar gäller förstås inte mot ditt hem eller liknande.

Förbudet gäller mot alla slags knivar

Förbudet gäller mot alla slags knivar, oavsett hur de ser ut. Det finns alltså inget undantag för knivar som inte ser ut som knivar. Tvärtom finns det till och med särskilt stränga regler mot vissa typer av knivar, som till exempel "springstilletter" och "springknivar". En springkniv är ett kniv som kan öppnas eller fällas ut med hjälp av exempelvis en fjäder. Springknivar får inte någon under 21 ha över huvud taget och får inte heller säljas eller ges bort till någon under 21 (Knivlagen 1§ tredje stycket och ). Jag vet inte hur din "kort"-kniv ser ut eller hur den fungerar, men det är möjligt att det skulle kunna vara en slags springkniv just eftersom att du säger att den kan fällas ut. Om det är en springkniv är den som sagt olaglig att ha över huvud taget om du är under 21. Även om det inte är en springkniv så är det en sådan kniv som är förbjudet att ha på allmän plats (Knivlagen 1§ första stycket).

Undantag från förbudet

Det finns vissa undantag till förbudet mot att ha kniv på allmän plats. Undantagen gäller framför allt de som behöver kniv i tjänsten eller om det annars är okej av andra skäl (Knivlagen 1§ andra stycket). Högsta domstolen i ett rättsfall räknat upp exempel på när det är okej att bära kniv (se rättsfallet NJA 2016 s. 30). Vanligast är förstås hantverkare och jägare som behöver kniv i sitt jobb. Även scouter och andra som ska ut i naturen ("friluftsfolk") kan ha rätt att ha kniv på sig. Mindre knivar (pennknivar) och moraknivar kan vara okej att ha på sig, särskilt om det inte ser ut att vara någon risk att det kommer användas som vapen utan är en naturlig del av den aktivitet du gör, till exempel om du ska grilla eller laga mat. Vad alla exemplen har gemensamt är att kniven är en naturlig eller till och med nödvändig del i det du gör för att undantaget ska gälla. Jag vet som sagt inte hur din "kort-kniv" ser ut eller hur den funkar, men jag har svårt att se hur någon av undantagen skulle passa in i det fallet. Kort-kniven känns inte som något man har särskilt naturlig praktisk nytta på särskilt många aktiviteter. Du måste alltså ha en bra anledning att ha på dig den. Och det är inte ett okej skäl att ha på sig kniv bara för att försvara sig eller känna sig trygg med (se rättsfallet NJA 2016 s. 30).

Straff om du bryter mot förbudet

Bryter du mot förbudet i knivlagen kan du dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader (Knivlagen 4§ första stycket). Förutom att du kan få ett straff kan du också bli av med kniven (brottsbalken 36 kap 3§).

Sammanfattning

-Din kniv är fortfarande olaglig att ha på allmän plats, trots att den kanske inte ser ut som en kniv

-För att få undantag från förbudet måste du ha en bra anledning att ha på dig kniven, vilket jag inte är säker på att du har med "kort"-kniven

-Bryter du mot knivlagen kan du dömas till böter eller fängelse och bli av med kniven

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oscar Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2216)
2019-10-19 Brottsligt att propagera för att något ska avkriminaliseras?
2019-10-17 Vad kan jag göra om jag vill att en person slutar kontakta mig?
2019-10-15 Var vänder man sig om man önskar besöka en person i fängelse?
2019-10-12 Hur ska man agera när grannar bråkar?

Alla besvarade frågor (73844)