Finns det någonting som heter ofredande av ljud/oljud?

FRÅGA
Hej! Finns det nått som heter ofredande av ljud/oljud när det gäller grannar emellan? Och kan man i så fall polisanmäla detta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer anta att du menar att dina grannar är högljudda och att ljud/bullernivån är så pass hög att den stör dig. För att besvara denna fråga tillämpar vi Miljöbalken som innehåller regler som grundar sig bland annat i grannerättsliga principer. Miljöbalken ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, se 1 kap 1 § 2 stycket MB.

Finns det nått som heter ofredande av ljud/oljud när det gäller grannar emellan?

Nej, det finns inget som heter "ofredande av ljud/oljlud" i lagen. Däremot kan det beroende på vad som orsakar störningarna (bråkande par, hund som skäller, gräsklippare, skrikande/lekande barn) så kan det vara fråga om en situation där bullernivåerna ökar så pass mycket att det medför olägenhet för omgivningen, se 9 kap 1 § 3 punkt MB. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig, se 9 kap 3 § MB. Här ska det alltså vara fråga om ljudnivåer som inte är tillfälliga samt medför en olägenhet av visst allvar, det är alltså inte vad som helst som kan anses vara buller som anses vara en oläglighet för hälsan.

Hur kan du göra för att få ordning på situationen?

Beroende på hur du bor så kan du gå frammåt på olika sätt, antingen genom att kontakta din hyresvärd, din bostadsrättsförening eller eventuellt grannen själv för att försöka lösa problemet utan att eskalera situationen. Om inget av detta fungerar eller om du vill eskalera direkt så får du kontakta miljöförvaltningen i din kommun. Anteckna varje gång du hör ljuden/störningarna och skriv ner hur länge ljudet varade och vilken tid det började - detta kan underlätta för kommunen med deras bedömning av om de eventuellt ska ingripa genom att förelägga din granne att exempelvis damsuga två gånger i veckan istället för alla dagar i veckan. Eftersom du inte förklarat vad störningsmomentet faktiskt består i så blir det dock omöjligt för mig att avgöra om du kommer nå framgång med detta eftersom det ska rätt mycket till innan det anses vara en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Ett gråtande spädbarn kan vara jobbigt men kommer ju av naturlig skäl inte vara förevigt.

Jag hoppas du fått din fråga besvarad. Tveka inte på att höra av dig igen om du har fler frågor eller om jag varit otydlig.

Vänligen,

Aram Shokor
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?