Finns det någon tidsgräns för giftorättsgods?

2018-10-11 i Bodelning
FRÅGA
Om levt ihop i 50 år (sambo) och gifter sig på ålders hösten (två särkullebarn finns). Finns det någon tidsgräns för giftorättsgodset ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill veta vad som kommer att räknas som giftorättsgods ifall ni gifter er och ifall det finns någon tidsgräns. Det enkla svaret är att allt räknad som gifrorättsgods och att det inte finns något tidsgräns. Men det finns vissa undantag.

Vad är giftorättsgods?

Giftorättsgods är det som ska delas mellan makarna ifall man separerar eller ifall någon går bort. Huvudregeln är att all egendom som makarna har vid tillfället för giftermålet är giftorättsgods, Äktenskapsbalken (ÄktB) 7:1. Det spelar alltså ingen roll ifall något köptes för 50 år eller fem månader sedan.

Undantaget för vad som är giftorättsgods är det som är enskild egendom.

Vad är enskild egendom?

Det som inte ska delas när man skiljer sig eller någon dör är alltså det som kallas enskild egendom. Enskild egendom är t.ex. det som man i ett äktenskapsförord har sagt ska vara enskilt. Det räcker inte med att man muntligen har avtalat om att något ska vara enskild egendom till en person utan det krävs ett äktenskapsförord för det. Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt, undertecknat av er både och ingivet till Skatteverket för att var godkänt, ÄktB 7:3. Detsamma gäller sånt som man fått i arv eller gåva från någon med villkoret att det ska vara enskild egendom hos den som får gåvan. Även det som man har köpt för pengarna man sålt enskild egendom för är att räknas som enskild egendom, ÄktB 7:2.

Vad är skillnaden om man är sambo och makar?

Äktenskap: När man är gift är alltså all egendom som man har, såsom bil, bostad, pengar på banken med mera att räknas som giftorättsgods. Alltså att ni delar det lika vid en bodelning, som sker om någon dör eller att ni separerar. Det spelar ingen roll ifall ni har köpt något för 50 år eller fem månader sedan.

Samboförhållande: När man genomför en bodelning vid samboförhållande är det endast samboegendomen som ska delas. Samboegendom är bostad och bohag som har köpts med tanken att det ska vara gemensam användning, enligt Sambolagen 3 §. Pengar på banken och bil kan till exempel inte vara samboegendom, då det inte är bostad eller bohag. Samboegendom är också endast den bostad eller det bohag som ni har köpt efter att ni blev ett par.

Sammanfattning: Man har alltså mycket mer långtgående skydd vid äktenskap. Det finns inte heller någon tidsgräns för när något kan räknas som giftorättsgods eller inte. Det som avgör om det är giftorättsgods är ifall det kan klassas som enskild egendom eller inte.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Marcus Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2434)
2020-02-27 Övertagande av hyresrätt
2020-02-25 Hur fördelas skulderna vid en skilsmässa?
2020-02-25 Har min sambo rätt till min fastighet om jag köpte den tre år innan hen flyttade in?
2020-02-25 Har min sambo rätt till halva lägenheten som jag köpt vid bodelning?

Alla besvarade frågor (77529)