FrågaFAMILJERÄTTBodelning06/03/2019

Finns det någon tidsfrist då man senast måste klandra ett bodelningsavtal för att få det ogiltigförklarat?

Hej !

Hur långt tid efter en bodelning kan man söka juridisk hjälp för att ogiltigförklara den.

Jag lurades OCH hotades att lösa ut min del med pengar från ett gemensamt boende .

Han fick behålla fastigheten och sålde den sedan med vinst.

Enligt tidigare jurist berodde detta på att vi överbelånat fastigheten att jag fick betala men jag tror att så är inte fallet . Han har enligt vad det kommit upp i efterhand stora skatteskulder och jag förstår nu vad banktjänstemannen menade när hon sa att pengarna skulle sättas in på ett speciellt konto( hans skattekonto).

Jag var vid tillfället inte känslomässigt stabil efter en mycket lång period av min ex mans alkoholproblem, uppslitande skilsmässa, hot och våldsamheter. Att jag i stort sätt gjorde vad jag trodde då var enda utvägen för att bli fri från honom. Kan jag idag 2019 göra något åt detta som hände 2007.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Jag förutsätter att bodelningsavtalet upprättades mellan dig och din man på egen hand enligt 9 kap. 5 § äktenskapsbalken och inte med hjälp av en bodelningsförrättare.

Hur lång tid efter en bodelning kan man ansöka om att få bodelningsavtalet ogiltigförklarat?

I samband med att bodelningsavtalet skrivs under av makarna uppstår ett bindande avtal som enligt allmänna avtalsrättsliga principer inte går att ångra (pacta sunt servanda). Det finns dock undantag då ett bodelningsavtal kan ogiltigförklaras eller jämkas enligt 3 kap. avtalslagen. Det spelar ingen roll hur lång tid som förflutit från när bodelningsavtalet upprättades för att avtalet ska kunna ogiltigförklaras eller jämkas. Notera dock att om bodelningsavtalet upprättats av en bodelningsförrättare så måste avtalet klandras inom 4 veckor efter delgivningen, annars förlorar maken sin talan (17 kap 8 § andra stycket äktenskapsbalk).

Vilka ogiltighetsgrunder skulle du eventuellt kunna åberopa?

3 kap. avtalslagen innehåller ett antal ogiltighetsgrunder som kan åberopas för att få ett avtal ogiltigförklarat. Det rör sig om t.ex. råntvång, lindrigt tvång, svikligt förledande, ocker och i strid med tro och heder.

Du nämner att du lurades och hotades, därför skulle eventuellt tvångsparagraferna i 28 § eller 29 § avtalslagen och svekparagrafen i 30 § avtalslagen vara aktuella. Även 33 § som handlar om att avtalet ingåtts i strid med tro och heder skulle kunna vara aktuell.

Notera dock att ogitlighetsparagraferna tillämpas restriktivt och det ställs höga beviskrav på den som åberopar dessa paragrafer.

Sammanfattning

Det spelar ingen roll hur lång tid som förflutit från dagen då bodelningsavtalet upprättades, så länge bodelningsavtalet inte upprättats av en bodelningsförrättare, då gäller en tidsfrist på 4 veckor från delgivning.

Bodelningsavtalet kan ogiltigförklaras eller jämkas enligt 3 kap. avtalslagen. Ogiltighetsgrunderna i 3 kap. avtalslagen tillämpas väldigt restriktivt och det ställs höga beviskrav på den som vill åberopa någon av dessa.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava SetayeshRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”