Finns det någon risk att min makes barn ärver min andel i ett företag?

2017-09-27 i Arvsordning
FRÅGA
Hej.Jag driver ett AB tillsammans med min son om 50/50% ägare. Jag är gift och vi båda har särkullsbarn.Vem ärver bolaget vid min bortgång,finns det risk att min makes barn ärver del av min andel i bolaget.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till äkteskapsbalken och ärvdabalken, du hittar dem här och här.

Sannolikt får behålla din andel i företaget vid en bodelning

Vid din bortgång kommer det först att ske en bodelning mellan dig och din make. Vid bodelningen delar ni lika på ert s.k. giftorättsgods, eventuell enskild egendom ska inte ingå i delningen. När det bestämts hur mycket egendom var och en av er ska ha ska giftorättsgodset fördelas så att var och en får rätt belopp. Vid denna lottläggning får vardera maken i första hand behålla sin egendom. Det borde därför vara så att du får behålla dina andelar i bolaget, så länge det inte gör att din make då inte kan få sin halva av giftorättsgodset. Det du får behålla efter bodelningen blir din kvarlåtenskap. För att garantera att din andel i bolaget hamnar i din kvarlåtenskap kan ni göra dessa andelar till din enskilda egendom genom ett äktenskapsförord. (1 kap 5 §, 9 kap 1 §, 10 kap 1 §, 11 kap 7 § och 7 kap 1 och 2 §§ äktenskapsbalken)

Din makes barn har inte rätt till arv efter dig

Kvarlåtenskapen ska sedan fördelas mellan dina arvingar. Eftersom du är gift ska egentligen hela din kvarlåtenskap tillfalla din make, men det kommer bara ske om ditt/dina särkullbarn väljer att avstå sin arvslott till förmån för din make. Har du ett barn är dennes arvslott hela din kvarlåtenskap, medan om du har flera barn delar de lika på kvarlåtenskapen. Barnet/barnen får då s.k. efterarvsrätt, dvs de får arvet efter dig först efter din makes bortgång. Skulle de välja att inte avstå sin laglott har din make ändå rätt att efter bodelning och arv ha minst fyra prisbasbelopp (179 200 kr, år 2017). Din makes barn har inte rätt att ärva dig. Skulle det däremot vara så att det vid bodelningen inte gick att undvika att din make fick andel i företaget, har hans barn rätt att ärva den andelen. Observera att du kan frångå den s.k. legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente. I ett sådant kan du specifikt föreskriva att bolaget ska tillfalla något av dina barn eller någon annan. (3 kap 1, 2 och 9 §§ ärvdabalken)

Det finns alltså ingen risk att din makes barn ärver din andel i bolaget, så länge andelen är just din. Detta eftersom de inte har någon arvsrätt efter dig.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Skulle du vilja upprätta ett testamente eller skulle du och din man vilja skriva ett äktenskapsförord är ni varmt välkomna att ta hjälp av Lawline Juristbyrå, här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1695)
2021-12-02 Vem ärver när det endast finns särkullbarn?
2021-12-01 Tar änkeman över arvslott?
2021-11-30 Om jag och min mamma avlider samtidigt, kommer min man ärva hennes tillgångar?
2021-11-26 Får gemensamma barn ut mindre i arv än särkullbarn?

Alla besvarade frågor (97671)