Finns det någon preskriptionstid till privata skulder?

Finns det någon preskriptionstid till en privat skuld?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I det följande kommer jag utreda om det finns någon preskriptionstid till privata skulder.

Preskriptionstid

Tillämplig lag vid preskription av en fordran, det vill säga skuld, är preskriptionslagen (1 § PreskL). Preskription innebär att borgenären (långivaren) förlorar rätten att kräva ut sin skuld (8 § PreskL).

En fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten av denna. För att preskriptionstiden ska gälla ska preskriptionen inte ha avbrytits innan dess (2 § PreskL).

Avbruten preskription

För att preskriptionstiden ska gälla ska alltså inte preskriptionen ha avbrytits. Detta innebär att trots att det passerat mer än 10 år, kan skulden kanske ändå inte vara preskriberad. Preskriptionsavbrott sker exempelvis genom att gäldenären (låntagaren) erkänner skulden genom att betala en del av den, genom att låntagaren får ett skriftligt krav eller att talan angående skulden väcks mot låntagaren i domstol. (5 § PreskL). Har preskriptionen avbrutits genom att skulden erkänts, startar en ny preskriptionstid från dagen för avbrottet (6 § PreskL).

Sammanfattningsvis är preskriptionstiden för privata skulder 10 år, om inte något preskriptionsavbrott har skett.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! 

Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss här på Lawline på nytt!

Med vänliga hälsningar, 

Klara ThyrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo