Finns det någon möjlighet att gå tidigare än uppsägningstiden? Ska man behöva jobba utan lön under uppsägningstiden?

FRÅGA
Hej!Jag har skrivit på ett anställningsavtal där vi inte har ett kollektivavtal.Vi har en uppsägningstid på 1 månad men de flesta har fått gå före 1 månad men nu när jag vill säga upp mig så måste jag hålla mig till 1 månad.Finns det någon möjlighet att gå tidigare?Vår lön stryps från och med dagen vi säger upp oss så jag sitter i praktiken bara där och stirrar och nu ska man behöva gå till jobbet utan lön i en månad, är detta rimligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) reglerar arbetsgivarens och arbetstagarens förhållande på arbetsmarknaden. Men precis som du identifierat så kan man komma överens om anställningsvillkor både i anställningsavtalet och i kollektivavtal.

Uppsägningstiden:

När det gäller uppsägningstiden om en månad så gäller den som en lägsta gräns enligt 11§ LAS (enligt 2§ st 4 LAS så är det möjligt att göra avsteg från denna bestämmelse via kollektivavtal, men det är ju inte gjort i ditt fall).

Uppsägningstiden fungerar som en säkerhet för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Därför är båda parter skyldig att följa den och du måste således hålla dig till din uppsägningsmånad.

Lön:
Under denna uppsägningstid har du rätt till lön och andra anställningsförmåner (12§ LAS). Att lönen stryps fr.o.m. den dag arbetstagarna säger upp sig är inte förenligt med lag och något som du inte borde acceptera.

Eftersom du inte är kollektivansluten (medlem i facket) så får du stå på dig själv och eventuellt driva dina egna ärenden. Hade du varit medlem i facket hade facket kunnat hjälpa dig med dina rättigheter och kanske driva på om arbetsgivaren sätter sig emot detta.

Hoppas att du fått svar på din fråga!
Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll