Finns det någon lagbestämmelse mot "hämndporr"?

FRÅGA
Hejsan! Jag har en fråga apropå "hämndporr" alltså när en person som har varit intim med en annan lägger ut videos på internet av deras sexuella förhållande. Finns det något juridiskt skydd i Sverige när det gäller detta? Finns det någon paragraf om någon skulle vara ett offer för detta? Och finns det prejudicerande praxis som kan vara till hjälp? Hoppas att det går att svara på den här frågan eftersom det är ett problem nu i den alltmer digitaliserade världen!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevant lag:

I brottsbalken (BrB) finns det en bestämmelse som reglerar brottet olaga integritetsintrång, vilket det du beskriver bör räknas som. Bestämmelsen stadgas i 4 kap. 6 c § BrB, och den infördes 1 januari 2018.

Vad brottet "olaga integritetsintrång" innebär:

Brottet tar sikte på intrång i någon annans privatliv genom spridning av vissa bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. För att uppgifterna ska anses ha spridits ska de gjorts tillgängliga för fler än ett fåtal personer, där spridningen skett mot personens vilja, i strid med ett förtroende eller utan personens giltiga samtycke. Det kan exempelvis vara bilder (både stillbilder eller rörliga bilder) på sexuella handlingar, blottade könsorgan eller bilder av tydlig sexuell natur.

Skada enligt bestämmelsen avser skada på privatlivet och den personliga integriteten. Vid bedömningen måste särskild betydelse fästas vid vilken typ av uppgifter det är fråga om och hur och i vilken omfattning de blivit spridda. Enligt förarbetena till bestämmelsen bör det många gånger vara motiverat att bestämma påföljden till fängelse även om straffvärdet i sig eller tidigare brottslighet inte ensamt skulle tala för det. Dock måste detta bestämmas av omständigheterna i det enskilda fallet.

Utsatt för brott:

Eftersom olaga integritetsintrång är ett brott bör den som blivit utsatt för detta således polisanmäla händelsen. Detta kan göras via telefon på 114 14 eller genom att besöka en polisstation.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1228)
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?

Alla besvarade frågor (96381)