Finns det någon lag som bestämmer hur arvet efter ett avlidet syskon måste fördelas, om denna har 2 andra syskon?

2020-02-12 i Arvsordning
FRÅGA
Finns det någon lag som bestämmer hur arvet efter ett avlidet syskon måste fördelas, om denna har 2 andra syskon?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Den lag som reglerar arv heter Ärvdabalken (ÄB).

Jag utgår från din fråga som att alla syskonen är vid liv.

När en person avlider är det i första hand bröstarvingarna, d.v.s. barnen till den avlidne personen som ärver lika enligt 2 kap 1§ ÄB.

Om det inte finns bröstarvingar, är det den avlidnes föräldrar som delar lika på arvet 2 kap 2 § 1st. ÄB. Om den ena föräldern är avliden, delar arvlåtarens syskonen på denna förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott 2 kap 2 § 2st. ÄB.

Finns det halvsyskon efter arvlåtaren, tar de tillsammans med helsyskon eller deras avkomlingar del i lott, som skulle ha tillfallit deras förälder. Finns det inga helsyskon, och är båda föräldrarna döda, tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet. I ett avlidet halvsyskons ställe träder dess avkomlingar 2 kap 2 § 3 st. ÄB.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor.

Önskar dig en fortsatt trevlig dag,

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1609)
2021-05-15 Fördelning av arv enligt dansk rätt
2021-05-14 Hindra att f.d. partner ärver dig genom gemensamt barn
2021-05-12 Vem ärver då min morbror avlider?
2021-05-10 Hur fördelas arvet efter min fasters död?

Alla besvarade frågor (92309)