Finns det någon lag som bestämmer hur arvet efter ett avlidet syskon måste fördelas, om denna har 2 andra syskon?

2020-02-12 i Arvsordning
FRÅGA
Finns det någon lag som bestämmer hur arvet efter ett avlidet syskon måste fördelas, om denna har 2 andra syskon?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Den lag som reglerar arv heter Ärvdabalken (ÄB).

Jag utgår från din fråga som att alla syskonen är vid liv.

När en person avlider är det i första hand bröstarvingarna, d.v.s. barnen till den avlidne personen som ärver lika enligt 2 kap 1§ ÄB.

Om det inte finns bröstarvingar, är det den avlidnes föräldrar som delar lika på arvet 2 kap 2 § 1st. ÄB. Om den ena föräldern är avliden, delar arvlåtarens syskonen på denna förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott 2 kap 2 § 2st. ÄB.

Finns det halvsyskon efter arvlåtaren, tar de tillsammans med helsyskon eller deras avkomlingar del i lott, som skulle ha tillfallit deras förälder. Finns det inga helsyskon, och är båda föräldrarna döda, tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet. I ett avlidet halvsyskons ställe träder dess avkomlingar 2 kap 2 § 3 st. ÄB.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor.

Önskar dig en fortsatt trevlig dag,

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1446)
2020-08-07 Vad krävs för att jag ska få ärva min farbror?
2020-08-06 Hur fördelas arvet när en syster är gift med en gemensam kusin?
2020-08-03 Vem ärver enligt arvsordningen?
2020-08-02 Arv vid samägande av fritidshus

Alla besvarade frågor (82640)