Finns det någon chans att min uppsägningstid på en månad kan bli kortare?

FRÅGA
Hej.Jag har en tidsbegränsad anställning på ett kontor med avtalat slutdatum i februari 2019. Uppsägning hänvisas till lag 1982:80 om anställningsskydd. Jag vill säga upp mig från min tjänst redan nu och vill avgå så fort som möjligt. Orsaken är att jobbet inte alls blev som vi kom överens om när jag skrev mitt avtal. Enligt lagen är min uppsägningstid en månad om jag förstått det rätt. Finns det någon chans att denna uppsägningstid kan bli kortare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller uppsägningen av din anställning kan jag inleda med att säga att en tidsbegränsad anställning vanligtvis inte går att säga upp i förtid alls. Tanken är att den ska upphöra vid avslutningsdatumet. Det står dock dig och din arbetsgivare fritt att komma överens om något annat och vid allvarliga avtalsbrott kan du sluta utan uppsägningstid.

Vid avtal om möjlighet att säga upp anställning gäller uppsägningstiden som refereras till i LAS

Eftersom jag inte vet hur klausulen om uppsägning är formulerad i ditt fall vet jag inte säkert om hänvisningen till lagen om anställningsskydd (LAS) innebär att ni har avtalat om en möjlighet att avsluta anställningen i förtid. Jag tolkar det som att ni har avtalat om att ni kan säga upp avtalet och att uppsägningstiden då bestäms enligt LAS. I så fall stämmer det att du har en uppsägningstid på en månad (LAS 11 §).

Möjlighet att avsluta anställningen utan uppsägningstid vid väsentliga avtalsbrott

Det är bara vid allvarligare brott mot anställningsavtalet från din arbetsgivares sida som du har rätt att avsluta din anställning med omedelbar verkan. Kravet är att arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter enligt avtalet (LAS 4 §). Ett konkret exempel på det här är om arbetsgivaren inte betalar lön enligt avtalet. Eftersom jag inte känner till vad som står i ert avtal och inte heller vet hur ditt jobb skiljer sig från överenskommelsen, så kan jag inte ge något säkert svar på om den här möjligheten är aktuellt i din situation.

Är du och din arbetsgivare överens kan du avsluta anställningen efter kortare uppsägningstid

Även om det inte rör sig om ett allvarligt avtalsbrott så kan du sluta innan uppsägningstiden har gått ut om du och din arbetsgivare är överens om det. Vill du avsluta din anställning är det möjligt att arbetsgivaren är villig att låta dig gå i förtid om hen kan hitta en ersättare på kortare tid. Det här behöver du prata med din arbetsgivare om.

Sammanfattningsvis kan du alltså avsluta din anställning innan hela uppsägningstiden på en månad har förflutit om du kommer överens med arbetsgivaren om det, eller om din arbetsgivare har gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott. Annars måste du stanna kvar under den avtalade uppsägningstiden, vilket verkar vara en månad i det här fallet. Utifrån din fråga kan jag inte säga om det rör sig om ett väsentligt avtalsbrott, men du kan få ytterligare hjälp med bedömning av situationen om du kontaktar oss på 08-533 300 04.

Jag hoppas att jag kunnat vara till hjälp trots att jag inte har möjlighet att ge ett definitivt svar på frågan.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll