Finns det möjlighet till undantag vid rätten till att kvarstå i anställning om man är född sent på året?

FRÅGA
Jag skulle be en jurist i focus på arbetsrätt hjälpa mig.Jag jobbar på ett sjukhus, elfte år och är ansvarig för avdelnings kök.Häromdagen fick jag av min chef papper att skriva under och det heter " besked om avslut av tillsvidareanställning vid fylld 67 år". Min chef säger att jag kan fortsätta jobba som teamanställd eller visstidsanställd men inte som nu tillsvidareanställd.Jag hade läst om beslut som Riksdagen och Regeringen tagit "om att förlänga pensionsålder till 69 år och att anställningsskyddet förlängs så att ingen under 69 år kan bli av med sin anställning på grund av sin ålder". Den 1 januari 2020 höjs åldergränsen till 68 år och den 1 jan 2023 till 69 år.Men detta gäller människor som är födda 1953.Jag är född 31 december 1952 på kvällen och började min skolgång med barn födda 1953 för annars skulle jag behöva göra psykologiska tester som görs för barn som vill börja tidigare skolan och mina föräldrar gick inte på det.Jag skulle fråga vad säger lagen? Finns det kanske någon dock ...för personer födda på gränsen? Hur ska man betrakta mig som vid klockslagen den 1 januari 2020 är fortfarande 67 år? Jag måste skriva på papper som min chef gav mig därför ber jag om hjälp att inte missa något.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den bestämmelse i lagen om anställningsskydd (LAS) som din fråga hänför sig till är 32 a § LAS. Enligt bestämmelsens nuvarande lydelse har en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år, om inte annat följer av LAS. Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare ska lämna sin anställning vid utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år ska arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst en månad i förväg (33 § första stycket LAS). Bestämmelsen om rätten att kvarstå i anställningen ändras och höjd den 1 januari 2020 till 68 år och den 1 januari 2023 till 69 år.

Nuvarande bestämmelse med en ålder om 67 år trädde i kraft den 1 september 2001. Jag har gått igenom förarbetena (prop. 2000/01:78) till den bestämmelsen för att undersöka huruvida det på den tiden diskuterades om det finns några möjligheter till undantag, vilket inte framkommer. Förarbetena till den nuvarande bestämmelsen (prop. 2018/19:91) nämner inte heller möjlighet till några undantag.

Det framgår av LAS att lagen gäller om det inte i annan lag eller förordning som meddelats med stöd av lag finns särskilda föreskrifter som avviker från LAS (2 §). Bestämmelsen innebär att om det skulle finnas en annan lag eller förordning som medger en möjlighet till undantag eller som medger en möjlighet till att söka dispens skulle så vara möjligt. När det gäller rätten att kvarstå i anställning till 67, 68 eller 69 år, finns det däremot ingen annan lag eller förordning som ger dig sådan möjlighet.

När det införs lagar vari gränser sätts utifrån viss ålder kommer någon alltid att "hamna i kläm", eftersom lagen måste sätta en gräns vid något tillfälle. Samma problematik uppkommer t.ex. vid myndighetsålder och vid möjligheten att ta körkort. Den som är född den 31 december kommer i praktiken att bli myndig (nästan) ett år senare än den som är född den 1 januari samma år. Detsamma gäller för körkort (för vilket det dock finns möjlighet att i enskilda fall få dispens).

Som svar på din fråga, så som lagen är skriven finns det efter vad jag kan finna ingen möjlighet för undantag eller att söka dispens i ett fall som ditt. Det är beklagligt att du hamnar precis vid brytpunkten, men när det införs en lag som är beroende av en viss ålder kommer någon alltid att hamna i kläm för att vederbörande är född ett visst datum.

Tyvärr verkar din arbetsgivare ha rätt att begära att du ska lämna anställningen vid utgången av den månad då du fyller 67 år (dvs den 31 december i år). Besked ska lämnas minst en månad i förväg vilket också verkar vara uppfyllt.

Det bör dock nämnas att det inte finns någon skyldighet för arbetsgivaren att kräva att du avslutar din anställning när du fyller 67 år. Det är således möjligt, för det fall att du kan komma överens med din arbetsgivare, att du arbetar vidare. Om du är medlem i ett fackförbund rekommenderar jag dig även att kontakta din lokalavdelning för att se om facket kan hjälpa dig att förhandla med din arbetsgivare. Rent juridiskt har arbetsgivaren däremot rätt att begära att du ska lämna din anställning den 31 december 2019.

Om du behöver vidare hjälp av en av våra jurister eller om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81800)