Finns det möjlighet att få stanna kvar i Sverige trots att utvisningsbeslut vunnit laga kraft?

2020-11-05 i Migrationsrätt
FRÅGA
Finns det någon möjlighet alls att överklaga ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft? Finns det någon chans alls att få stanna i Sverige?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Innebörden av laga kraft
Laga kraft innebär att en dom eller ett beslut inte längre kan överklagas. När ett utvisningsbeslut således inte längre går att överklaga har det vunnit laga kraft.

Verkställighetshinder i undantagsfall
Trots laga kraft vunnet beslut kan det visa sig att utvisningsbeslutet inte bör eller kan ske. Detta på grund av ett så kallat verkställighetshinder (hinder mot verkställandet av beslutet). Om det finns något verkställighetshinder som innebär att du inte kan åka till ditt hemland har du möjlighet att ansöka om verkställighetshinder hos Migrationsverket.

Nyhetskrav eller giltig ursäkt
För att verkställighetshinder ska föreligga krävs att det framkommer nya faktorer som inte tidigare prövats i asylprocessen. Det finns alltså ett så kallat nyhetskrav. Det kan till exempel vara så att läget i ditt hemland förvärrats sedan beslutet vunnit laga kraft.

Även i det fall att du inte berättat om en viss omständighet, för att du varit ovetandes kring huruvida det är viktigt eller inte, eller att du inte tidigare vågat berätta om en viss omständighet som utgör asylskäl så kan det föreligga verkställighetshinder. Här krävs att du visar att du haft en giltig ursäkt för att inte ha berättat detta under asylprocessen (12 kap. 18 och 19 § utlänningslagen).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1189)
2021-06-16 Kan min fru vänta på sitt uppehållstillstånd på plats i Sverige?
2021-06-11 Migrationsrätt - familjeåterförening
2021-06-10 Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Och vad händer med våra gemensamma barn?
2021-06-09 Migrationsverket kan begära om ytterligare uppgifter

Alla besvarade frågor (93151)