Finns det lagrum för att anmäla någon för kränkningar, förtal och ekonomisk skada?

FRÅGA
Hej! Vi har en medlem i vår förening som skriver kränkande och sprider lögner om vår familj på facebook, hotmail och med diverse grannar. Till saken hör sitter min fader som ordförande i bostadsrättsföreningen. Kränkningarna har pågått i cirka 3 års tid och har eskalerat så att vår revisor sagt upp sig pga hens kränkningar mot revisorn. Hen skriver till exempel:"Känner du till någon förening där alla klagar? Nej, det finns inga sådana. Därför det finns sådana som ni (familjen xxx) som tar för sig och skor sig på föreningar på bekostnad av sammanhållningen."Hen har sktivit många liknande mail med förtal mot ordförande, vaktmästare, familj och hantverkare. Vi har blivit kränkta som familj och i position som ordförande och vaktmästare. Dessutom lider föreningen skada ekonomiskt vid försäljning och ned hantverkare.Hela styrelsen vill anmäla hen så detta upphör. Frågan är: finns det lagrum för detta mot kränkningar, förtal och ekonomisk skada?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med tanke på att kränkningarna pågått under en mycket lång tid, så antar jag att ni försökt få personen att upphöra utan att lyckas. Reagerar inte personen på tillsägelser kan det vara en god idé att anmäla personen för att få ett slut på kränkningarna. Det är dock svårt att definitivt säga om personen efter anmälan skulle dömas för brott.

Förtal
I brottsbalken (BrB) 5 kap. 1 § finns brottet förtal reglerat. Detta kan en person göra sig skyldig genom att t.ex. skriva saker på nätet om någon som skadar dennes anseende hos andra. Brottet handlar alltså framför allt om hur andra människor uppfattar vad som skrivits, att de ser den utsatte personen som mindre värd, inte vad personen själv känner. Därför måste också uppgifterna ha varit riktade och spridits till andra människor, så som de verkar ha varit i ditt fall. En person gör sig dock inte skyldig till förtal "bara" genom att vara nedsättande eller kränka någon, utan det ska vara relativt allvarliga saker. Ett typexempel enligt lagen är att peka ut någon som brottslig.

Förolämpning
Om inte personens handlingar uppfyller villkoren för förtal skulle det kunna vara aktuellt med brottet förolämpning som regleras i BrB 5 kap. 3 §. Detta kan en person göra sig skyldig till genom att direkt till en person (och inte till andra personer som vid förtal) t.ex. skriva kränkande saker om denne.

Ofredande
Eftersom kränkningarna i ditt fall har pågått i ca 3 år kan personen också ha gjort sig skyldig till brottet ofredande som regleras i BrB 4 kap. 7 §. Detta handlar om att en person allvarligt stör någon, t.ex. genom att skicka många otrevliga meddelanden under en lång tid medveten om att det är mot personens vilja.

Skadestånd
Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL). Vid ovan nämnda typer av brott kan den skyldige bli ansvarig att betala kränkningsskadestånd till den utsatte just på grund av den ideella skada själva kränkningen innebär (SkL 2 kap. 3 §). Skada som däremot kan mätas i pengar är en ekonomisk skada. Eftersom det i ditt fall är föreningen som lidit ekonomisk skada men det är enskilda personer som utsatts för brotten kan inte föreningen i sig kräva skadestånd på grund av brotten. En förening som sådan kan enligt lagen inte heller direkt utsättas för förtal.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?