Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?

2021-04-04 i Adoption
FRÅGA
Hej! Har en dotter som födde en liten pojke som bara vägde 500 gram. Hur som helst så överlevde han och är en pigg tre åring idag och det är pappan som har hand om honom och haft sedan första dagen. Hon är sjukskriven och var då också för psykisk ohälsa och blev inte bättre efter att fött fram den "lille". Hon har träffat sonen en gång efter det att han kom hem från sjukhuset och då var han bara några månader. Hon har absolut inga känslor för pojken och vill adoptera bort sonen till pappan men kommunen (där hon varit på mängder med möten för att relationen till barnet och pappan skulle bli bättre) säger att det går inte med motivet att en mamma kan aldrig adoptera bort ett barn till bara pappan utan då måste han ha en flickvän/fru som är med på papperet däremot kan en pappa adoptera bort sitt barn till en mamma. Vi tycker det låter märkligt att det inte är samma regler åt båda hållen. Är det verkligen så? Finns det något vi kan göra så att pappan får adoptera killen?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om kommunens invändning om att pappan kräver en flickvän/fru är juridiskt korrekt.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vem som kan adoptera och översiktligt hur den bedömningen görs.

Din fråga regleras i föräldrabalken (FB).

Vem får adoptera?

Den som fyllt 18 år får adoptera (4 kap. 5 § FB). Om den som önskar adoptera har make eller sambo måste dessa som huvudregel adoptera gemensamt (4 kap. 6 § FB).

Det finns alltså inget legalt krav på att den som adopterar ska ha flickvän eller fru.

Varför kan kommunen ha ställt upp detta kravet?

För den som vill adoptera ska en ansökan göras hos tingsrätten (4 kap. 12 § FB). Därefter lämnar tingsrätten över bedömningen till socialnämnden (4 kap. 14 § FB). Utredningen som utförs av socialnämnden leder till ett förslag till beslut ( 4 kap. 15 § 2 st FB).

I bedömningen ska barnets bästa ges största vikt (4 kap. 1 § FB). Barnet får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Barnets behov av adoption och sökandes lämplighet ska särskilt beaktas (4 kap. 2 § FB).

Även om det inte finns något laga stöd för det kommunen påstår kan det vara så att socialnämnden har satt upp särskilda riktlinjer för när en adoption får beviljas. Socialnämndens yttrande utgör enbart förslag, själva adoptionen godkänns slutligen av tingsrätten. Det innebär praktiskt taget att det inte finns något hinder för att ansöka om adoption hos tingsrätten. Även om kommunen som utgångspunkt är av den uppfattningen som du nämner i frågan finns det inget hinder för tingsrätten att ändå bevilja adoption om det anses ligga i barnets bästa intresse.

Slutsats

Alla som fyllt 18 år får adoptera. Beslutet om adoption fattas av tingsrätten efter att socialnämnden utrett ärendet. Socialnämndens yttrande utgör förslag och är alltså inte bindande för tingsrätten. Det finns inget som hindrar er från att ansöka om adoption och överlämna beslutsfattandet till tingsrätten.

Har du några följdfrågor eller önskar att gå vidare med ditt ärende är du välkommen att maila mig på: andre.blomquist@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (606)
2021-10-24 Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn

Alla besvarade frågor (96612)