Finns det ett brott som heter "terrorhot"? Vad krävs för att dömas för det brottet?

FRÅGA
Hejsan. Jag undrar om man kan bli dömd för terrorhot? Vad jag kan hitta när jag googlar gäller enbart terroristbrott och inget om hot, då borde det således vara att påföljden för ett eventuellt hot blir att man blir dömd för olaga hot och inte terrorhot?Exempel: X är kartlagt anhängare till en kriminell organisation, låt oss säga en välkänd MC klubb (observera anhängare, ej medlem). Han sitter häktad misstänkt för brott mot knivlagen och stämpling till människorov. I häktet säger han till en polis att "Det är bäst att du släpper ut mig, annars kommer du göra dig ovänner". Skulle det vara grund nog för att dömas för "terrorhot", om det nu ens finns en sådan rubricering?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så vill du veta om brottet "terrorhot" finns och om den person du beskriver skulle kunna dömas för brottet.

Bestämmelser om terroristbrott finns i lagen om straff för terroristbrott (LSTB). Generella regler om brott och straff finns i brottsbalken. Jag kommer använda mig av dessa lagar för att svara på din fråga.

Finns brottet "terrorhot"?
Brottet "terrorhot" finns i praktiken men det kallas inte för terrorhot utan terroristbrott. (3 § tjugoandra punkten LSTB). Jag kommer här att kalla brottet för terrorhot ändå, för enkelhetens skull.
Vilka typer av hot som är utgör terrorhot skiljer sig från olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken). Terrorhotet kan beskrivas som en kvalificerad form av olaga hot, eftersom det bara är vissa typer av hot som omfattas. Hotet måste gälla genomförandet av någon av de brott som uppräknas i 3 § LSTB, alltså ett brott som kan utgöra terroristbrott. Några exempel på uppräknade brott är mord, grov misshandel, kidnappning, sabotage etc. Det måste alltså vara ett mycket allvarligt hot för att brottet terrorhot ska aktualiseras.

Vad krävs för att ett brott ska ses som ett terroristbrott?
Det finns några generella kriterier för terroristbrott som även berör brottet terrorhot.
För att ett brott ska ses som ett terrorbrott krävs tre saker...:

1. Brottet ska vara uppräknat i 3 § LSTB.
2. … att brottet "...allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation." (2 § LSTB)
3. … att avsikten med brottet varit att antingen injaga allvarlig fruktan i befolkningen, allvarligt destabilisera offentliga eller mellanstatliga organ eller tvinga ett sådant organ till att göra eller låta bli att göra något. (2 § LSTB).

Kan personen som du beskriver dömas för terrorhot?
Nej, det kan han inte. För det första så har hotet endast varit riktad mot en enskild polis, vilket innebär att det inte finns någon risk för allvarlig skada mot staten. Även om personens avsikt varit att orsaka sådan skada, vilket inte alls verkar vara fallet, hade detta inte räckt för att döma honom. För det andra så skulle det vara svårt att argumentera för att hotet har gällt någon av de brott som räknas upp i lagen om straff för terroristbrott.

Kan personen dömas för olaga hot?
Även om personen i fråga inte kan dömas för terroistbrott så finns fortfarande risken att han kan misstänkas för olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken). Jag ser det dock som mycket osannolikt att en sådan misstanke skulle leda någon vart. Detta av två skäl. För det första måste det vara fråga om ett "hot om brottslig gärning". Vilken typ av brott som hotet avser måste inte vara uttalat, utan det räcker att brottet är underförstått. Det skulle dock vara svårt att i det här fallet bevisa vilken typ av brott som hotet syftat till. För det andra så är tröskeln för straffansvar högre när hotet riktas mot en polis. Poliser förväntas helt enkelt "tåla lite mer" än oss civila.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om inte är du mer än välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Zacharias Glavå
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1233)
2021-10-28 Tränga sig före i kö, brottsligt?
2021-10-27 Oönskade besök i bostaden
2021-10-27 Är det olagligt att smygfilma någon under samlag?
2021-10-23 Jaktsabotage ofredande och egenmäktigt förfarande

Alla besvarade frågor (96584)