Finns det en underhållsskyldighet för en 20-åring?

2017-02-28 i Underhåll
FRÅGA
Jag undrar om man har försörjnings skyldighet för ett barn 20 år som har ett studieuppehåll. planerar söka in på universitet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhållsskyldighet finns i 7 kap i föräldrabalken (FB).

Huvudregeln är att föräldrars underhållsskyldighet upphör när ett barn fyller arton år. Om barnet går i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning är föräldrar dock underhållsskyldiga under den tid skolgång pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år, enligt 7 kap. 1 § FB. Eftersom barnet är över arton år och inte går i skolan så finns det ingen underhållsskyldighet för barnets föräldrar.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95761)