FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis23/08/2022

Finns det en lag om kvalificerad immunitet för poliser?

Vart kan jag hitta lagen om kvalificerad immunitet för poliser?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen svensk lag om kvalificerad immunitet för poliser

Jag misstänker att du tänker på doktrinen om "qualified immunity" inom amerikansk rätt. Det finns ingen sådan lag inom svensk rätt. Vi kan dock finna en slags motsvarighet i svensk rätt i form av att polisen har våldsbefogenheter (se till exempel 10 § Polislagen), som när de används, kan innebära inskränkningar i individers grundlagsskyddade fri- och rättigheter enligt Regeringsformen. På så vis får poliser en typ av åtalsimmunitet i Sverige eftersom de kan använda våld inom sina befogenheter utan att kunna bli personligt ansvariga för något brott.

Jag förklarar lite nedan vad doktrinen om kvalificerad immunitet innebär inom amerikansk rätt ifall du tycker att det är intressant.

Doktrinen om kvalificerad immunitet i amerikansk rätt

Att en polis har kvalificerad immunitet fastslogs i rättsfallet Harlow v. Fitzgerald (1982). Doktrinen kom till för att skydda vad man kallar en "reasonabel officer" från att bli personligt ansvarig för olika brott som denne blir åtalade för enligt 42 U.S. Code § 1983 - Civil action for deprivation of rights (Section 183). Till exempel om en individ anser att polisen använt överdrivet våld vid ett gripande. Doktrinen utgår då från hur en "reasonabel officer" skulle agera - att så länge polisen inte agerade utanför hur en "reasonable officer" skulle agera i en viss situation och agerandet inte stred mot "clearly established law" ska polisen inte kunna hållas ansvarig enligt Section 1983. 

Som du säkert kan förstå är det inte alltid lätt att tolka vad varken en "reasonable officer" eller "clearly established law" är. Vad det ska anses innebära har därför ofta tagits upp i Högsta Domstolen i USA och kommer med största sannolikhet att fortsätta göra det.  

Hoppas att detta hjälpte dig!

Vänligen,

  

Isaac JurisRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”