Finns det en giltighetstid för ett skuldebrev?

Giltighetstid för ett skuldebrev?

Har ett gammalt där jag har en stor fordran.

Med bästa hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När det gäller skuldebrev finns det ofta ett avtalat datum för när en skuld ska betalas. Om ett sådant inte finns har borgenären (långivaren) rätt att kräva betalning när den önskar och gäldenären (låntagaren) på samma sätt har rätt att betala fordran när den vill. Under förutsättning att giltighetstid inte har avtalats utgår inte heller sådan i skuldebrevet i sig (5 § skuldebrevslagen).

Fordringar har dock en viss preskriptionstid som anges i preskriptionslagen. I normalfallet preskriberas en fordran tio år efter dess uppkomst, om inte preskriptionsavbrott sker. Om fordran däremot är gentemot en konsument gäller tre år (2 § preskriptionslagen).

Preskriptionen innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva ut sin fordran. Borgenären har dock fortfarande möjlighet att kvitta en preskriberad fordran och om gäldenären frivilligt betalar en sådan fordran betraktas den inte som en gåva (8 och 10 § preskriptionslagen).

Ett preskriptionsavbrott kan exempelvis ske genom att borgenären skriftligen påminner gäldenären om fordran. Om ett preskriptionsavbrott sker löper en ny preskriptionstid efter avbrottet (5 och 6 § preskriptionslagen).

Jag hoppas du fått svar på din fråga och önskar dig en god fortsättning på det nya året!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo