FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt11/07/2022

Finns det en anmälningsskyldighet och måste man besvara frågor från polisen?

Hej Lawline! Jag undrar om man är skyldig till att ge upp informationen på någon man känner ifall de bryter mot någon lag? Om jag t.ex. har en kompis som väljer att springa iväg när polisen kommer men jag själv väljer att stanna, är jag då skyldig att berätta hans personliga uppgifter? Jag är medveten om att man inte är skyldig till att ens prata, men får jag säga att jag vet vem det är men vill inte säga det? Tack för er tid!

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga tolkar jag det som att du undrar om en person är skyldig att lämna uppgifter om en person som har begått ett brott.

Finns det en anmälningsskyldighet och måste man besvara frågor från polisen? 

Huvudregeln är att det inte finns någon generell anmälningsskyldighet i Sverige vid brott. Det innebär att du inte behöver ange en persons personliga uppgifter eller anmäla brottet till polisen. Dessutom har du rätt att vara tyst när polisen ställer frågor till dig, dock kan detta vara en fördel eller nackdel beroende på vad som har hänt och omständigheterna. En person som avstår från att besvara frågor från polisen kan inte bli straffad för underlåtenhet att anmäla brottet. Däremot finns det undantag, vilket anges i 23 kap. 6§ brottsbalken. Om det gäller ett grovt brott, till exempel misshandel eller mord finns det en skyldighet att anmäla brottet, förutsatt att brottet är under pågående karaktär och att det inte handlar om ett brott bakåt i tiden, samt om man själv inte riskerar att försätta sig i fara eller själv bli misstänkt för brottet.  

Slutsats

Det finns en huvudregel som anger att en person inte behöver anmäla ett brott som denne känner till. Dessutom finns det en rätt till tystnad, vilket innebär att du inte behöver besvara frågor som polisen ställer. Du bör kunna säga att du vet vem det är men inte vill säga det, men detta kan visserligen framstå som provocerande. Dock har du ingen skyldighet att ge ut någon information, såvida det inte handlar om ett grovt brott.

Vänliga hälsningar, 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo