Finns det en åldersgräns som anger när man får adoptera?

2020-12-20 i Adoption
FRÅGA
Hej! Finns det någon åldersgräns på hur gammal jag måste vara ifall jag vill adoptera någon, oavsett om det handlar om barn eller vuxen? Jag är 22 år nu, kan jag adoptera eller är jag för ung för det ännu?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om adoption hittar du i föräldrabalken.

Finns det en åldersgräns som anger när man får adoptera?
Den som har fyllt 18 år får adoptera (4 kap. 5 § föräldrabalken). Tidigare var den nedre åldersgränsen för att få adoptera 25 år, men den 1 september 2018 trädde nya adoptionsregler i kraft som bl.a. innebar att åldersgränsen sänktes till 18 år.

Att adoptera ett barn eller vuxen
Om du vill adoptera ett barn ska samtliga omständigheter kring adoptionen beaktas, och tala för att adoptionen är lämplig (4 kap. 2 § föräldrabalken). Vid bedömningen ska man se till barnets behov och din lämplighet att adoptera. Alltid när det gäller adoption av barn ska barnets bästa ges störst vikt, alltså vad som är bäst för barnet i det enskilda fallet (4 kap. 1 § föräldrabalken). Om barnet har fyllt 12 år krävs dessutom barnets eget samtycke till adoptionen (4 kap. 7 § föräldrabalken).

Om du vill adoptera en vuxen person krävs särskild anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan dig som sökande och den du avser att adoptera. Det krävs också att adoptionen i övrigt bedöms vara lämplig (4 kap. 4 § föräldrabalken). Vid bedömningen beaktas särskilt om du har uppfostrat personen eller om adoptionen på annat sätt bekräftar en relation som motsvarar den mellan barn och förälder.

Sammanfattning
Åldersgränsen för att adoptera är 18 år, och du är därmed inte för ung. Vid adoption beaktas emellertid också frågor om bl.a. lämplighet, barnets bästa, barnets inställning och din relation till den vuxne om adoptionen avser en myndig person. Det kan vara bra att känna till.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emilia Alfredsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (589)
2021-04-16 Vilka rättsliga konsekvenser har en adoption?
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?
2021-03-31 Vad krävs för adoption
2021-03-30 Kan man häva en adoption?

Alla besvarade frågor (91353)