Finns arvsskifteshandlingar registrerade?

FRÅGA
Jag har tappat bort arvsskifteshandlingarna efter mamma. Finns de registrerade någonstans?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arvsskifteshandling är en privat handling som alla arvingar skriver under (23 kap. 4 § ärvdabalken). Handlingen fungerar som ett bevis på äganderätt till ärvd egendom. En arvsskifteshandling registreras inte någonstans.

Bouppteckningen däremot registreras hos Skatteverket (20 kap. 8 § ärvdabalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91191)