fingeravtryck på vapen - kan jag dömas?

2021-08-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag har mitt fingeravtryck på ett vapen som inte var mitt som användes av en annan person kan jag bli dömd för att mitt DNA finns på den men tydligt bevisat att jag inte var närvarande på brottsplatsen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har lämnat ett fingeravtryck på ett vapen som sedan använts i brottsligt sammanhang, utan att du var närvarande vid brottstillfället.

Det är svårt för mig att ge något heltäckande svar då jag inte vet så mycket om omständigheterna, vad brottet gäller eller vad det är för vapen. Är det ett skjutvapen utgör det ett brott att inneha eller överlåta vapnet utan rätt till det, vilket ger fängelse högst tre år (9 kap. 1§ vapenlagen). Hittas då ditt fingeravtryck på vapnet, är detta såklart ett starkt bevis för att du någon gång innehaft vapnet. Det finns alltså en risk för att du då skulle kunna dömas för vapenbrott, och beroende på om vapnet innehafts på allmän plats, varit skarpladdat eller liknande kan det även utgöra ett grovt brott som ger fängelse 2-5 år (9 kap. 1a§ vapenlagen).

Om vapnet dessutom använts för att utföra annat brott, så som mord, försök till mord, grov misshandel eller liknande, kan man även dömas för detta utöver vapenbrottet. Även då kan ditt fingeravtryck på vapnet tjäna som tung bevisning.

Generellt kan dock sägas att det är åklagaren som ska bevisa att det är du som för det första innehaft vapnet, och för det andra begått den efterföljande gärningen. Det innebär att åklagaren ska bevisa att du varit på platsen vid brottstillfället och utfört gärningen som är aktuell, vilket ett fingeravtryck ensamt inte bevisar. Det ska ställas bortom rimligt tvivel, vilket är ett högt beviskrav. Min erfarenhet är att DNA-uppgifter och fingeravtryck utgör stark bevisnings i dessa hänseenden, men behöver ofta kompletteras med ytterligare bevis som ger stöd för hela händelseförloppet, exempelvis vittnesuppgifter, kameraövervakning, GPS-uppgifter från telefon eller liknande. Om du då ger in bevisning till stöd för att du inte befunnit dig på brottsplatsen vid tiden för brottet, kan du undvika att dömas om det är tillräckligt trovärdiga uppgifter.

Det är sammantaget svårt för mig att säga om du kan bli dömd enbart på grund av fingeravtrycket, då jag inte vet mer om omständigheterna kring händelsen och det är en domstol som gör denna bedömning i varje enskilt fall. Domaren ska värdera tyngden av åklagarens bevisning och bedöma om det står bortom rimligt tvivel. DNA och fingeravtryck är om utgångspunkt stark bevisning, men räcker troligtvis inte ensamt för att döma dig för vad än vapnet använts till. Men det skulle kunna räcka för att döma dig för vapenbrott, då det åtminstone antyder att du innehaft det vid något tillfälle, oberoende av det andra brottet. Men som sagt, jag vet inte tillräckligt för att ge dig ett svar med större säkerhet.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor. Du är välkommen att återkomma till oss om du har fler frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2678)
2021-10-21 Hur påverkar brott ansökan om legitimation för sjuksköterska?
2021-10-20 Kontaktförbud trots gemensamma barn?
2021-10-16 Får 18-åring köpa svärd?
2021-10-16 Får man använda polisgrepp för att få med sitt barn?

Alla besvarade frågor (96481)