Fingerad arbetsbrist, graviditet

FRÅGA
Jag vill ha en rådgivning om vad jag ska göra? Jag har nyligen blivit uppsagt från jobbet. Jag ska berätta lite kort om händelsen. I måndags den 23/01 hade VD ett personalmöte och berättade för alla att han ska säga upp EN person på jobbet. I tisdags den 24/ 01 hade vi stor leverans, då kräv man att jobba mycket med kroppen. Då berättade jag till honom att jag inte kan göra det. Dagen efter den 25/01 kände jag mig att jag måste berätta för VD så att han kan ta hänsyn till mitt jobb. Efter lunch klockan runt 13,15 berättade jag för honom att jag är gravid. kl. 14.00 blev jag och den andra personen, BÅDA 2, uppsagt på grund av arbetsbrist. Problemet är att han visste att jag inte är med facket innan han sagt upp mig. vad kan jag göra? Tack så mycket på för hand och jag förväntar mig ditt svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag kommer nedan att försöka utreda rättsläget med utgångspunkt i din fråga.

Arbetsbrist

I 7§ LAS stadgas att för att en uppsägning ska vara giltig krävs att saklig grund föreligger. Arbetsbrist anses vara en saklig grund. Arbetsbrist är grundad på en av arbetsgivaren ekonomisk bedömning och arbetsgivaren anses ha en fri bedömning rörande vad som utgör arbetsbrist. Arbetsgivarens rätt inskränks dock turordningsreglerna som hittas i 22§ LAS, där arbetsgivaren måste ta hänsyn till sist in-först ut-principen. När det gäller uppsägningar pga arbetsbrist ska alltså den som arbetat kortast tid på arbetsplatsen, inom aktuellt kollektivavtalsområde, sägas upp först. Arbetsgivare med tio eller färre anställde har även rätt att ta undanta två arbetstagare.

Personliga skäl

Den andra grunden en uppsägning kan baseras på är personliga skäl. Här krävs att en person missköter sig på något sätt för att saklig grund ska föreligga (7§ LAS). Relevant för din fråga är huruvida det faktum att man är inkapabel till att utföra en arbetsuppgift skulle betyda att saklig grund föreligger, svaret är att det är mycket tveksamt. En arbetsgivare ska i viss utsträckning anpassa arbetsplatsen utifrån anställdas individuella behov, 3:3 AML. En graviditet kan leda till nedsatt arbetsförmåga, arbetsgivaren bör ta hänsyn till detta. För att saklig grund ska föreligga krävs att man inte kan utföra något arbete av någon helst betydelse för arbetsgivaren. Graviditet är ALDRIG saklig grund för uppsägning, det är diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Fingerad arbetsbrist

En situation, då arbetsgivaren säger upp en arbetstagare och påstår att det beror på arbetsbrist när det i själva verket är pga personliga skäl, kallas fingerad arbetsbrist. Fingerad arbetsbrist anses föreligga om arbetstagaren kan visa på att det i själva verket är något personligt förhållande som ligger till grund för uppsägningen. Det är alltså du som arbetstagare som ska visa detta. Om domstolen kommer fram till att det rör sig om fingerad arbetsbrist så tittar man på om saklig grund pga personliga skäl föreligger, är svaret då nekande är uppsägningen ogiltig.

Jag har nu gått igenom hur rättsläget ligger till, och det är nog det jag kan göra utefter omständigheterna. Vill du ha en mer gedigen och grundlig utredning kan jag hänvisa dig till Lawlines juristbyrå eller betaltjänster.

Om du hade varit med i ett fackförbund hade jag rekommenderat dig att höra med dem rörande ditt fall. Jag tycker ändå du kan höra med ett lokalt fackförbund om din situation även om du inte är medlem. I övrigt tycker jag att du bör höra av dig till arbetsgivaren och meddela att du tror att uppsägning beror på diskrimineringsgrund graviditet och att uppsägningen är olaglig.

Marcus Carlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?