Finansiell leasing alternativt sale and leaseback-avtal

FRÅGA
Hej, har en fundering på om sale and leasebackavtal alternativt finansiell leasing är det som sker när ett finansbolag finansierar ett annat bolags maskiner som de har haft ett tag för att sedan teckna ett leasingavtal med dem. Vad är kriterierna för att det ska landa under respektive alternativ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om en köpare A inte vill ta ett lån och ställa säkerhet för lånet för att själv köpa t.ex. en maskin så finns det möjligheter att använda sig av sk. finansiell leasing. Detta innebär att en tredje part, ett finansbolag, köper maskinen av säljaren för att sedan leasa ut maskinen till köparen A som då betalar en avgift till finansbolaget för att få utnyttja maskinen under en viss bestämd tid. I ett sådant fall står säljaren för de sedvanliga garantierna vid ett köp medan köparen A står för risken för maskinen och sköter underhållet av den själv. (Notera skillnaden mot operationell leasing där leasingföretaget fortfarande ansvarar för maskinen även när den är uthyrd, vilket innebär att det är de som ansvarar för försäkring, underhåll och övriga kostnader.) Till skillnad från avbetalningsköp så är köpare A vid finansiell leasing inte skyldig att köpa maskinen vid leasingavtalets slut.

Viktigt att veta är att om köpare A går i konkurs under tiden som denne brukar en maskin genom finansiell leasing så har finansbolaget separationsrätt till maskinen ur köpare A:s konkurs. Detta förutsätter dock att det föreligger specialité, vilket en maskin som utgångspunkt har eftersom den kan individualiseras genom sitt serienummer, samt att det finns ett förfogandeförbud gentemot köpare A. Eftersom det är ett leasingavtal så anses det av avtalets natur finnas ett sådant förfogandeförbud.

Hur leasingavtal ska redovisas i bokslut samt skillnaden mellan finansiell leasing och operationell leasing kan du läsa mer om på skatteverkets hemsida här.

Om däremot köpare A först köper maskinen och får den i sin besittning och efter det säljer maskinen till finansbolaget som sedan hyr ut maskinen till köpare A så föreligger ett sk. sale and lease back-avtal. I ett sådant fall har finansbolaget inte fått maskinen i sin besittning, vilket också innebär att de inte har sakrättsligt skydd. Om köpare A då skulle gå i konkurs så har finansbolaget inte rätt att separera maskinen ur konkursen. Undantag till detta gäller dock om finansbolaget har registrerat köpet enligt Lösöreköplagen 1 §.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll