Filmning utan samtycke

Hej. Får jag som anställd bli filmad utan att tillfrågas om detta av ledning. Från fönser på andra våningen och även med mobilkamera synlig men utan att meddela vad syftet är?

Tack.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Enligt 4 kapitlet 6 a § brottsbalken får man inte med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel i hemlighet ta upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme.

För att straffansvar enligt ovannämnda bestämmelse ska aktualiseras krävs det att filmningen sker:
1. I hemlighet
2. Utan samtycke
3. På ett integritetskänsligt område (exempelvis toalett, omklädningsrum, bostad)

I detta fall sker filmningen varken i hemlighet eller på ett sådant området som omfattas av lagrummet varför bestämmelsen inte kan tillämpas.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo