Filmning på offentlig plats

Om man på offentlig plats filmar, där andra personer skulle komma med på filmen, hur gäller det i publiceringsfrågor då? Är det tillåtet att släppa ut filmen på ex. Youtube?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Rent upphovsrättsligt så har du som upphovsman till filmen rätt att publicera den. Din fråga riktar sig dock mot hur andras privatliv kanske skulle komma i kläm. Detta är inte helt lätt att svara på, det beror mycket på vad din video innehåller. Det finns också en möjlighet att personer med skyddad identitet finns med på filmen, och det hade varit beklagligt.

Beroende på filmens inramning, ämne och vad som sägs om de medverkande är det möjligt att någon av dem väcker talan mot dig för ärekränkningsbrott. BrB 5 kap, (https://lagen.nu/1962:700) eller ofredande enligt Brb 4:7. Det finns inget generellt förbud mot att filma en enskild person utan dennes samtycke, dock kan sådan handling utgöra ofredande endast om den filmade verkligen blir störd, se NJA 2008. 946. Den utsatte måste vidare uppfatta och vara medveten om det hänsynslösa beteendet medan det äger rum.

I praktiken är det svårt att be alla som syns på filmen om tillstånd att publicera. Om personerna bara syns i periferin och inte framställs på något kränkande eller påträngande sätt så tror jag inte att det skulle vara några problem. Jag rekommenderar dock att du talar med vår telefonrådgivning så att du kan förklara lite närmare vad filmen innehåller.

Du kan nå oss enligt informationen nedan.

Telefon: 08-533 300 04
Telefontid: Mån-ons kl. 10.00−16.00

Mvh

Philip IdeströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo