Filmning i hemmet

FRÅGA
Hejsan!Jag har haft en inneboende hos mig sedan 1 januari 2019. Tyvärr så fungerade det inte. Jag har meddelat henne om att jag säger upp kontraktet med 1 månads uppsägning. Jag är hyresgäst nr 1. Hyr ett radhus sedan 40 år tillbaka. Hon jobbar natt o kväll och jag har svårt att nå henne. Har skrivit ett mejl att hon måste underteckna uppsägningen. Hon vaknade vid 16.00 o igår den 27 fan 2019. Jag skrev ett sms då att hon måste skriva under innan hon går till jobbet. Hon kom ner precis när hon skulle gå till arbete (kl 19.30) . När hon gick ner för trappan filmade hon mig . ända ut till utgångsdörren. Hon vägrade att skriva under . Jag hade trissat upp mig,, men var inte hotfull utan blev rasande. Hon skulle polisanmäla mig. Nu är min fråga kan hon filma mig i min privata bostad. Har läst lite om GPDR 28 maj 2018. Hon förmodligen spridit filmen till arbetskamrater och eventuellt andra media. Kan jag göra en motanmälan ang detta o kan jag kräva att filmen raderas. Tacksam för svar-
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Jag vill börja med att beklaga din situation. Vid uppsägning av hyreskontrakt krävs inte att din inneboende skriver under uppsägningen om du postar en skriftlig uppsägning med rekommenderat brev till den inneboendes folkbokföringsadress. Uppsägningen gäller oavsett om hon hämtar ut den eller inte och ingen signatur krävs, enligt 12 kap 4 § och 8 § Jordabalken.

Angående filmning i hemmet är detta inte tillåtet utan tillstånd av den som bor där eftersom det är en privat miljö. Om din inneboende sprider filmen kan det utgöra en otillåten spridning av personuppgifter enligt GDPR. Om personuppgifterna som sprids är känsliga åtnjuter de ett starkare skydd enligt GDPR. Det är dock tveksamt att GDPR är tillämplig i ditt fall eftersom enligt Artikel 2.2.c GDPR är direktivet inte tillämpligt på behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll. Det är inte heller troligt att förordningen är tillämplig enligt art 2.1 "Denna förordning ska tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register." All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas enligt dataskyddsförordningen som personuppgifter. Till exempel, foton, och filmer kan vara personuppgifter om de avbildar människor. För att få saken prövad kan du göra en anmälan till Dataskyddsinspektionen. https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/anmala-personuppgiftsincident/hur-du-anmaler/

Det finns även en bestämmelse i brottsbalken (BrB) 4 kap 6a § som handlar om kränkande fotografering. För att det ska bli tal om kränkande fotografering i lagens mening krävs att filmningen sker utan samtycke från den som filmas, i hemlighet och på ett integritetskänsligt område. Lagtexten nämner särskilt bostaden som ett sådant område, det spelar ingen roll vilken eller vems bostad det är frågan om. Om man däremot filmar någon öppet, dvs inte i hemlighet, kan inte brottet kränkande fotografering bli aktuellt. De som filmas kan ju undvika att bli filmade genom att avlägsna sig eller, i ditt exempel, avvisa filmaren från platsen. Sker filmandet under hänsynslösa former skulle det möjligen bli tal om brottet ofredande (BrB 4 kap 7§). Det kan även vara möjligt att inneboenden begår hemfridsbrott enligt BrB 4 kap 6 §). Om polis tillkallas kan de ha rätt att gripa dig inneboende hemfridsbrottet enligt rättegångsbalken 24 kap 7 §. Vid gripandet har polisen rätt att ta föremål i beslag (Rättegångsbalken 27 kap 4 § 1 st) men om beslaget ska kvarstå ska därefter prövas så snabbt som möjligt hos åklagare/förundersökningsledare. Under dessa omständigheter kan alltså filmen tas i beslag direkt på plats av polisen. Filmen skulle i detta falla användas som bevis i en rättegång och kan inte förstöras utan domstolsbeslut. Om din inneboende sprider uppgifter om dig som är ägnade att utsätta dig för andras missaktning kan det även vara så att hon gör sig skyldig till brottet förtal.

Jag rekommenderar att du gör en polisanmälan för att få polisen att starta en utredning om något brott har begåtts av din inneboende. Om du har någon följdfråga är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (771)
2019-06-17 Får en mäklare beträda mark eller brygga för fotografering?
2019-06-15 Spela in samtal med ex-partner
2019-06-14 Vilket brott faller förföljelse under?
2019-06-11 Är det lovligt att avlyssna en arbetsintervju man själv är med i?

Alla besvarade frågor (69981)