filmad i smyg vid arbete som personlig assistent

FRÅGA
Min fru jobbar som personlig assistent åt en handikappad tjej och har upptäckt en kamera i huset, hon har ibland nattpass då hon sover där. Hon vill inte bli filmad och har inte blivit informerad om kamera är det ok att filma så? Mvh thommy
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att filma någon i smyg utan dennes samtycke är i vissa situationer rubricerat kränkande fotografering vilket är olagligt enligt 4 kap 6a § Brottsbalken. Inledningsvis vill jag påpeka att det måste konstateras att din fru faktiskt har filmats under sitt arbete för att det ska röra sig om kränkande fotografering. Att det finns en kamera i huset är inte tillräckligt.

I paragrafen finns ett antal förutsättningar som ska vara uppfyllda för att aktiviteten ska räknas som kränkande fotografering:

Paragrafen träffar upptagning i bild (även rörlig bild) som sker med tekniskt hjälpmedel. Detta är uppfyllt i ditt fall eftersom filmningen har skett med en kamera. För att vara olagligt krävs även att det skett på vissa i paragrafen angivna platser, däribland inomhus. Detta är uppfyllt om din fru har befunnit dig inomhus på filmen. Du nämner även att din fru inte haft vetskap om detta vilket betyder att det skett olovligen eftersom hon inte kunnat ge sitt samtycke. Även detta är en förutsättning för straffansvar enligt paragrafen. Slutligen krävs att filmningen skett i hemlighet för den fotograferade, det vill säga att kameran varit dold eller att det inte framgått för den fotograferade att det varit igång.

För att de som filmat din fru ska kunna ställas ansvariga krävs att filmningen har skett uppsåtligen, det vill säga att den som har filmat din fru har gjort det medvetet.

I paragrafens andra stycke så föreskrivs att straffansvar inte ska aktualiseras om syftet med fotograferingen varit försvarligt. Detta kan enligt regelns förarbeten vara att fotografering skett i ett led för nyhetsförmedling eller för att samla bevisning om ett pågående brott. En bedömning görs efter de individuella förhållanden som råder i er specifika situation.

Det är det även olovligt med förberedelse till kränkande fotografering enligt 4 kap 9b § Brottsbalken. Det måste kunna bevisas att sådan förberedelse skett, det vill säga att de haft ett syfte att genomföra filmningen av din fru under de förutsättningar som ovan är angivna.

Med vänliga hälsningar,

Josefin Jennerheim
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1040)
2020-10-30 Kan tiggares beteende utgöra brott?
2020-10-30 Vad kan utgöra olaga hot?
2020-10-29 Myndigt barn som hotar föräldrar och åtgärder
2020-10-28 Min fru har avlyssnat mig, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (85634)