FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis07/11/2020

Filma polisingripanden? (police audits)

Hej,

Jag har nu ett tag tänkt på att starta en YouTube kanal där jag ska granska svensk polis. På det vis att jag kommer filma ingripande av polis osv. Precis som de gör mycket i USA - Police Audits.

Så ville bara dubbelkolla lite lagar då jag vet att de inte riktigt stämmer med USAs lagar.

1. Får jag filma med min kamera, på säkert avstånd, alla polis ingripande jag ser?

2. Får jag filma vad jag än kan se från en allmän plats? Poliskontor och byggnader ägda av staten. Självklart förutom skyddsobjekt.

3. Är ett polis kontor ett skyddsobjekt, eller får jag stå utanför t.ex. och filma hur mycket jag vill, då det är allmän plats?

4. Om någon ringer 112 på mig och säger att jag ser "misstänkt ut" för jag filmar (observera så är jag av utländskt härkomst så jag ser redan misstänkt ut för många poliser), måste jag identifiera mig själv om polisen ber om det? Om jag inte begått något brott utan endast filmat.

5. När måste jag identifera mig?

6. Får jag filma privat människor utan deras tillåtelse på allmän plats?

Ja, du kanske förstår vad jag vill komma fram till. Tanken med hela grejen är att granska och visa att en väldigt stor del av våran poliskår INTE kan lagen och ofta missbrukar sin makt. Jag har personligen blivit utsatt för polisbrutalitet och poliser som inte kan lagen så det är inte något nytt för mig.

Jag vill inte begå några brott men jag vill ändå kunna "provocera" fram rötäggen inom poliskåren utan att identifiera mig själv.

Mvh,

En snäll medborgare

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Jag besvarar dem inte i tur och ordning utan ifrån hur nära kopplade det är.

1. Filmning på allmän plats, särskilt polisingripanden (fråga 1-2 & 6)

Jag kan se vissa hinder med att filma polisingripanden, dock inte alla. Det är nämligen olagligt att göra intrång i någons privatliv genom sprida bilder/videos där en person befinner sig i en mycket utsatt situation. Ett exempel på detta är just när någon blir utsätts för ett tvångsomhändertagande. Det måste dock vara relativt detaljerade bilder på personen eftersom spridningen ska innebära "intrång i personens privatliv". Det är också olagligt att sprida bilder/videos som visar att någon utsatts för vissa brott.

Spridningen måste även typiskt sett kunna innebära allvarlig skada för personen som filmas. T.ex psykiskt lidande i form av rädsla, obehag, otrygghet, kränkthet eller ångest. Därmed bör det inte vara olagligt om du ser till att de utsatta personerna är anonyma.

Straffet ifall man begår detta brott (olaga integritetsintrång) är böter eller fängelse i högst två år (BrB 4:6c 3-4p).

Det finns även utrymme att göra en försvarlighetsbedömning som innebär att du går fri från ansvar. Eftersom du gör detta i syfte att visa när poliser gör fel är det inte omöjligt att det ändå anses försvarligt ifall du begår brottet. Jag vågar dock inte spekulera på denna punkt och om jag vore du skulle jag inte förlita mig på att den gör det okej.

Det finns även två andra brott du möjligen kan göra dig skyldig till som jag vill belysa. Det första är "ofredande". Det skulle kunna bli aktuellt ifall du ombeds att sluta filma men fortsätter och på så vis "kränker dennes frid". Enligt min bedömning lär detta endast bli aktuellt ifall personen som blir gripen säger ifrån, inte om polisen gör det. Jag är dock osäker på den bedömningen. Straffet för detta brott är böter eller fängelse i högst ett år (BrB 4:7).

Det andra är "kränkande fotografering". Den som olovligen med i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme döms till detta brott. Att det ska ske i hemlighet innebär att personen som filmas inte får veta om att så sker. Straffet för detta är böter eller fängelse i högst två år (BrB 4:6a). Utifrån din beskrivning finner jag det dock osannolikt att du skulle råka begå detta brott.

2. Skyddsobjekt (fråga 3)

Många poliskontor utgör skyddsobjekt vilket, som du själv verkar veta, innebär en begränsad rätt att filma (Skyddslag 7§) . Dessvärre finns ingen lista över vilka poliskontor som är skyddsobjekt men oftast är det tydligt markerat med skyltar. Var alltså försiktig när du filmar poliskontor.

3. Identifikation (fråga 4-5)

Utgångspunkten är att polisen inte får kräva din legitimation. De har endast rätt till dessa under vissa specifika förutsättningar. För ditt fall är de relevanta förutsättningarna ifall du är skäligen misstänkt för brott eller ifall det finns särskild anledning anta att du är efterspanad eller efterlyst och ska berövas friheten (RB 24:2 1p & Polislagen 14§). Dessa grunder lär inte aktualiseras särskilt ofta. Skulle polisen anse att förutsättningarna är uppfyllda kan de häkta/omhänderta dig.

4. Sammanfattning

Som utgångspunkt bör det vara tillåtet att filma så länge du gör detta på rätt sätt. Beakta helt enkelt det jag skrivit ovan under rubrik 1. Det viktigaste är att filmen inte är kränkande för den som grips och att polisens verksamhet inte störs.

Det finns dock viss risk med att filma just polishus varför du bör vara extra försiktig med detta.

Polisen kan som utgångspunkt inte kräva att du identifierar dig men om de anser att förutsättningarna är uppfyllda bör du lyda dem. Annars riskerar du att häktas eller omhändertas.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor, du är självklart varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline. Lycka till!

Adam WinqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo