Filma på allmän plats och nedskräpning

2015-12-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om det finns några juridiska hinder för att filma och fotografera på allmän plats, (alltså att man håller o kameran själv och inte en automatisk övervakningskamera), när en person begår brott (tex skräpar ner) och sedan stämma personen och använda film och/eller fotografier som bevis i rättegång? Är det tillåtet? Behövs tillstånd eller liknande? Det är endast frågan om övervakning där jag är på plats och "spionerar" och inte en monterad övervakningskamera. Mvh/jonas
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om filmande på allmän plats

Det är i princip helt tillåtet att filma på allmän plats i de situationer filmaren är med på platsen. Beteendet från den som filmar kan dock aktualisera vissa brott, t.ex. ofredande (se 4:7 Brottsbalken).

Bevisfrågan

Det finns inget hinder mot att använda den typen av bevisning i ett mål.
Sverige tillämpar vi principen om fri bevisföring (se 35:1 Rättegångsbalken). Denna innebär att utrymmet för rätten att avvisa bevisning är väldigt begränsad (se 35:7 Rättegångsbalken). I stället kompletteras denna princip av principen om fri bevisprövning, vilken innebär att rätten tillmäter bevisningen olika värde beroende på hur starkt eller svagt den talar för partens sak (se 35:1 Rättegångsbalken)

Möjligheterna att föra talan om skadestånd

Vad beträffar att stämma in någon för nedskräpning på allmän plats finns det inga möjligheter för enskilda till detta. Brottet ifråga är nedskräpning (29:7 Miljöbalken). Här anses samhället lida skada av nedskräpningen, någon enskild målsägande finns alltså inte. Därav faller möjligheten för enskilda att föra talan för skadestånd på grund av gärningen. Allmänheten anses tillgodosedd genom att böterna tillfaller staten (alltså alla).

Slutord

Det finns alltså inget hinder mot att filma personer på allmän plats, men böterna för brottet tillfaller staten och inte enskilda.
Har du fler frågor så kontakta gärna oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2618)
2021-06-17 Hur länge syns en straffvarning i belastningsregistret?
2021-06-13 Påverkar prick i registret min framtid?
2021-06-06 Hur länge finns villkorlig dom och dagsböter kvar i belastningsregistret?
2021-05-31 Falsk angivelse eller falsk tillvitelse?

Alla besvarade frågor (93196)